За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 812/28.03.2016 г.

  • 28 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 812/28.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Автодиагностичен пункт и промяна на предназначението на съществуващи помещения в битови помещения” с местоположение имот с номер 63427.8.566 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия