За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 843/30.03.2016 г.

  • 07 Април 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 843/30.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на силозно стопанство” с местоположение имот с номер 000463 в землището на с. Кацелово, община Две могили

България в Юнеско

Галерия