За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 844/30.03.2016 г.

  • 30 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 844/30.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 207017 в землището на с. Николово, община Русе

България в Юнеско

Галерия