За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 847/30.03.2016 г.

  • 30 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 847/30.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на заварена сграда (склад) в търговски обект за строителни материали” с местоположение имот с планоснимачен номер 18, кв. 50 в землището на с. Самуил, община Самуил

България в Юнеско

Галерия