За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 862/30.03.2016 г.

  • 30 Март 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 862/30.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изместване на съществуващ ЕК 1  и ШК ПВЦ на границата на УПИ XII-218, кв. 8 по плана на с. Окорш, община Дулово”

България в Юнеско

Галерия