За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 1232/30.03.2016 г.

  • 07 Април 2016 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 50бр. ЕРД” с местоположение: УПИ  I-2, кв.4 по регулационния план на село Следище, община Кайнарджа

България в Юнеско

Галерия