За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-11-П/2016 г.

  • 29 Март 2016 |

Решение № РУ-11-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопровод по ул. „Родина” на гр. Тутракан“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

България в Юнеско

Галерия