За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 875/01.04.2016 г.

  • 01 Април 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 875/01.04.2016 г., относно ИП/ПП за „Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местоположение имоти с номера 63427.7.550.6, 63427.4.322.9 и 63427.4.322 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия