За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 876/01.04.2016 г.

  • 01 Април 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 876/01.04.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови помещения за пакетирани промишлени стоки” с местоположение УПИ XXXIII-766пп, кв. 682 и УПИ XXXII-765пп, кв. 682 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия