За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 878/01.04.2016 г.

  • 01 Април 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 878/01.04.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопроводи Ф530 стом. И Ф325 стом. с ПЕВП Ф315/10 по бул. „Трети март”, гр. Русе”

България в Юнеско

Галерия