За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2235/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2235/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 034008в землището на с. Сейдол, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2234/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2234/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на пчелин от 80 бр. кошери в съществуваща овощна градина” с местоположение поземлен имот № 004034 в землището на с. Стамболово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2233/02.07.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  2233/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Поддържане на 16.9 дка трайни насаждения от праскови и създаване на 8 дка черешови насаждения” с местоположение поземлен имот № 185123 в землището на с. Беловец, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2232/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2232/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 230 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 907306 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2231/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2231/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличане капацитета на съществуваща кравеферма до 60 броя животни” с местоположение поземлен имот № 000122 по плана на с. Поляна, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2230/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2230/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 064020 в землището на с. Подайва, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2229/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2229/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуваща овощна градина за отглеждане на костилкови овощни култури - кайсии и сливи с 10 дка сливи” с местоположение поземлен имот № 001016 в землището на с. Богорово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2228/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2228/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 325 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.294.249 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2227/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2227/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 191 броя пчелни семейства” с местоположение УПИ ХV-881, кв. 91 по плана на с. Горно Абланово, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2226/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2226/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения от сливи и череши и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 013018, 013017 в землището на с. Червен, община Иваново

Галерия