За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2193/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2193/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощна градина с трайни насаждения - 15 дка кайсии и 15 дка сини сливи” с местоположение поземлен имот № 036004 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2192/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2192/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 300 броя пчелни семейства” с местоположение УПИ ХII, кв. 35 по плана на с. Попина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2191/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2191/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 300 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 090024 в землището на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2190/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2190/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от лешници” с местоположение поземлен имот № 016052 в землището на с. Нова черна, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2189/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2189/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 189 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.173.5 по КК и КР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2188/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2188/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 300 броя пчелни семейства” с местоположение имот № 543, кв. 22, УПИ III, IV по плана на с. Сребърна, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2187/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2187/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 040018 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2186/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2186/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуваща кравеферма до 110 бров животни” с местоположение поземлен имот № 001025 в землището на с. Зафирово, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2185/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2185/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлени имоти №№ 071004, 025198 в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2184/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2184/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения от кайсии и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 026006, 026082 в землището на гр. Мартен, община Русе

Галерия