За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2500/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2500/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуваща овощна градина със 7 дка трайни насаждения” с местоположение имот с номер 101053 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2499/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2499/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща градина и засаждане на трайни насаждения - сливи” с местоположение имоти с номера 005002, 005003, 102025, 102024 и 005006 в землището на с. Мортагоново и имоти с номера 392 и 393, кв. 54 по плана на с. Мортагоново, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2498/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2498/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на земеделско стопанство за производство на тиква, корнишони и лук, както и закупуване на трактор” с местоположение имоти с номера 015025 в землището на с. Златоклас и 006048, 012028, 012001 в землището на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2497/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2497/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разшираване на обработваемата площ чрез засаждане на трайни насаждения - сливи” с местоположение имоти с номера 029002 и 029003 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2496/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2496/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи и увеличаване на обработваемата площ с 5 дка” с местоположение имоти с номера 024011 в землището на с. Вокил и  019030 в землището на с. Окорш, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2495/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2495/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуваща кравеферма до 18 броя животни” с местоположение имоти с номера 090114, 004001, 000418 и 000439 в землището на с. Раздел, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2494/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2494/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 220 броя пчелни семейства” с местоположение  имот с номер 090018 в землището на с. Раздел, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2493/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2493/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площ на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00895.507.219, 00895.507.327 и 00895.507.1351 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2492/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2492/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване производствения обем и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение имоти с номера 027007 и 038029 в землището на с. Колобър, община Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 2491/17.07,2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2491/17.07,2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ от овощни трайни насаждения” с местоположение имот с номер 066048 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла 

Галерия