За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Все още има тлеещи участъци на Регионално депо-Русе

На Регионално депо-Русе все още има тлеещи участъци, независимо че пожарът е овладян. Това установи поредната проверка на експертите на РИОСВ-Русе. В момента на проверката е работила техниката на депото по запръстяването му. Приемането на отпадъци не е преустановено. Съставен е констативен протокол. От дружеството ДЗЗД „Оператор на депото” е изискано да представи в РИОСВ-Русе План за експлоатация.

Управителят е поканен в инспекцията за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Закона за управление на отпадъците, затова че е допуснал неправилна експлоатация, довела до запалване на отпадъците. Законът предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лева.

От снощи, поради промяна посоката на вятъра Мобилната станция към Изпълнителна агенция по околната среда и водите е разположена в покрайнините на гр. Мартен. Резултатите от измерванията са добри и не показват промяна в качеството на атмосферния въздух. Мониторингът на въздуха продължава.

Продължава...

Не са отчетени отклонения от следените показатели вследствие на възникналия пожар на депото

Не са отчетени отклонения от следените показатели в стационарния пункт АИС „Възраждане” в гр. Русе вследствие на възникналия вчера пожар на Регионално депо – Русе.

В късните часове е започнал мониторинг и от Мобилната станция към Изпълнителна агенция по околната среда и водите. Тя е била разположена в района на Психо-диспансера на града, поради посоката на вятъра. Получените резултати за 9 показателя показват, че няма превишения на нормите, опасност за човешкото здраве, и че не се различават от нормалното фоново състояние на въздуха в града. Следят се и 6 мето-показателя, за де се определи местоположението на станцията.

Днес, поради динамиката на метереологичните условия и промяна в посоката на вятъра станцията е преместена в района на „Мототехника” в квартал „Здравец изток” на гр. Русе.

На този етап не съществува опасност за здравето на населението. Възможно е да се усеща лек дискомфорт или неприятни миризми.

Мониторингът за качеството на атмосферния въздух от Мобилната станция ще продължи до пълното ликвидиране на пожара.

Регионално депо – Русе е обект с издадено Комплексно разрешително. Проверява се веднъж годишно за спазване на условията на документа. До настоящия момент не са констатирани нарушения. Поради възникналия инцидент и след приключване на работата на компетентните органи ще бъде извършена контролна проверка на обекта.

Продължава...

Изложба „Дунав реката на Европа” бе открита днес в Русенски университет

Copy_of_IMG_1127

Изложба, съставена от фотографии на Николай Генчев и Красимир Искъров бе открита днес във фоайето на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Това е първата й спирка в град Русе след Музея за история и изкуство на Букурещ „Палатул Шуцу” и Общинския музей „Теохарий Антонеску” в Гюргево (Р Румъния). Жителите и гостите на града могат да я разгледат до 5 юли 2012 г. включително.  

Откриването на изложбата бе предшествано от среща за представяне на книгата „Дунав реката на Европа”. Авторите й Васил Дойков и Николай Генчев споделиха интересни факти и истории за личности, обвързани с река Дунав пред ученици и преподаватели от СОУ ПНЕ „Фридрих Шилер”, ПГДВА „Йосиф Вондрак”, АГ „Гео Милев”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, НУИ „Проф. Веселин Стоянов”, СОУ „Христо Ботев” и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”. Срещата премина под надслов: „Разговор за река Дунав” и бе посветена на Международния ден на река Дунав - 29 юни 2012 г.

Copy_of_IMG_1112

Проявата се организира от Регионална инспекция по околната и средите – Русе, в партньорство с Асоциация „Еврорегион Данубиус Русе-Гюргево” и Параходство „Българско речно плаване” АД Русе, с любезното съдействие на ръководството на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Регионален инспекторат по образованието.

 

Продължава...

Книгата „Дунав реката на Европа” ще бъде представена пред средношколци от Русе

На 28 юни 2012 г. (четвъртък) от 11.30 ч. в зала 2-101 на РУ „Ангел Кънчев” (нов корпус) Васил Дойков и Николай Генчев – автори на книгата „Дунав реката на Европа” ще се срещнат с русенски средношколци и техни преподаватели. Срещата ще премине под надслов: „Разговор за река Дунав” и е посветена на Международния ден на река Дунав - 29 юни 2012 г.

След представяне на книгата ще бъде открита тематична фотоизложба във фоайето на Централния корпус на университета, с фотографии на Николай Генчев и Красимир Искъров.

Проявата се организира от Регионална инспекция по околната и средите – Русе, в партньорство с Асоциация „Еврорегион Данубиус Русе-Гюргево” и Параходство „Българско речно плаване” АД Русе, с любезното съдействие на ръководството на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Регионален инспекторат по образованието. Участие в срещата са потвърдили възпитаниците на СОУ ПНЕ „Фридрих Шилер”, ПГДВА „Йосиф Вондрак”, АГ „Гео Милев, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, НУИ „Проф. Веселин Стоянов”,                                                                        СОУ „Христо Ботев” и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”.

Екипът на РИОСВ-Русе и партньорите се надяват участниците в срещата да обогатят познанията на познатата – непозната река и да споподелят впечатленията и дългогодишния изследователски опит на доц. д-р Васил Дойков и инж. Николай Генчев.

Река Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците и са една от най-важните речни системи в Европа. Дунавският басейн е играл важна роля в политическото, социално-икономическoто и културно развитие на Централна и Източна Европа. Басейнът на реката е с площ 817 000 кв. км и включва 10 страни, което го прави басейнът обединяващ най-много страни по света. От извора си в Германия до Румънско-Украйнската делта, реката изминава близо 2888 км, свързвайки над 196 милиона души от Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна.

Река Дунав е от изключително значение и за Република България, тъй като представлява една от границите на страната ни и връзка с останалите части на континента. Всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво използване и закрила.

Денят на Дунав 29 юни е празник за една по-чиста и по-безопасна река като резултат от шестнадесетгодишно международно партньорство на страните от Дунавския басейн. Фестивали, срещи и образователни дейности отбелязват празника навсякъде по Дунавските брегове.  

Продължава...

Проверен е сигналът за замърсяване на въздуха в Източна промишлена зона - Русе

Тази сутрин експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверка по подаден от жители на гр. Русе сигнал за замърсяване на въздуха в района на бул. “Тутракан” - гр. Русе. Установено е, че източникът на неприятни миризми е процес на тлеене на въглища, разтоварени на територията на “Пристанище Русе–Изток”, собственост на “Пристанищен комплекс-Русе” ЕАД.

По данни на товаро-наемателното предприятие процесът е започнал още в събота сутринта, поради високите дневни температури. Предприети са незабавни мерки за ликвидиране на тлеенето и овладяване на процеса. Тъй като това може да се осъществява само в светлата част на деня, е възможно да се усещат (органолептично) неприятни миризми. Процесът се контролира от служителите на фирмата и не създава предпоставки за замърсяване на атмосферния въздух над пределно допустимите норми.

Продължава...

Отчетени са отклонения по някои показатели на водите вследствие на инцидента в „Лубрика” ООД

Отчетени са отклонения по показателя химична потребност от кислород (ХПК) и фоновите стойности на общия органичен въглерод в изследваните проби води, взети непосредствено след възникналия инцидент в предприятието за преработка на отработени масла. Няма отклонения по показателите нефтопродукти и летливи органични съединения. Регистрираните превишения са очаквани с оглед на възникналата ситуация на площадката в Източна промишлена зона.

Количеството на замърсените води е в пъти по-малко, от водите в колектор България”, поради което не може да окаже влияние върху тях. Веднага слeд получаване на сигнала РИОСВ-Русе възложи на оператора на канализационната мрежа в района – „В и К” ООД – гр. Русе да следи изходната точка на колектора, в който се заустват водите от площадката на „Лубрика” ООД.

Това замърсяване има локален характер и не оказа влияние върху качеството на водите в река Дунав. Експертите на РИОСВ-Русе продължават да наблюдават площадката и при необходимост ще се извършат допълнителни замервания.

Продължава...

Еднократнното превишение на нормите на озона на 9 юни не e свързано с инцидента в „Лубрика” ООД

На 9 юни 2012 година Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух „АИС-Възраждане ” е регистрирала в 23.00 часа еднократно превишаване на нормата за озон. Това превишение не е свързано с възникналия инциден в предприятието за преработка на отработени масла.

Съгласно специалираното законодателство има 2 норми за озона – едночасова стойност – праг за информиране на нарселението или 180 микрограма за кубичен метър; и 8 часова стойност – праг за защита на човешкото здраве – 120 микрограма за кубичен метър.

Информиране на населението се налага само в случаите, при което се отчитат наднормени стойности над 180 микрограма за кубичен метър в три последователни часа на денонощието. Еднократното превишение се дължи на температурната инверсия на въздуха (голяма разлика между дневни и нощни температури), което е характерно явление за началото на летния сезон.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе отличи победителите в конкурсите в деня на околната среда

IMG_0929Днес, 5 юни на тържество в Информационния център директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова награди победителите в конкурсите за литературна творба, рисунка и снимка на тема: „Обичам природата и я пазя”.

Тя провокира възпитаници на учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра, които изпратиха 108 снимки, 77 рисунки и 72 литературни творби.

Най-голям интерес предизвика фотографския конкурс. РИОСВ-Русе покани Ваяна О' Ташева и Момчил Михайлов от momchilmihaylovimageware studio (MMIstudio) да селектират най-добрите и отговарящи на темата творби.

В трите конкурса най-активно се включиха възпитаниците на СОУЕЕ ,,Св. Константин Кирил-Философ” гр. Русе, за което училището получи грамота. РИОСВ-Русе връчи награда и на г-жа Анка Билчева - преподавател по химия в училището и ръководител на групата за вдъхновението и помощта, която е указала на възпитаниците си.

В конкурса за рисунка най-многобройно е участието на учениците от ОУ ,,Иван Вазов” – гр. Русе. С голяма част от техните творби е съставена изложба във фоайето на сградата на инспекцията.

За най-оригинални творби и проявено последователно отношение към околната среда РИОСВ-Русе отличи със специална награда Ивелин Иво Василев - СОУ „Васил Левски – Русе.

Изложбата в информационния център на инспекцията и фоайето на сградата ще продължи до 15 юни.

РИОСВ- Русе благодари на авторите и вдъхновителите на творбите и им пожелава здраве, творчески заряд и успешно приключване на учебната година.

Пълният списък на победителите можете да видите тук

РИОСВ-Русе ще се погрижи всички награди и грамоти да достигнат до участниците в конкурсите. Лице за контакт Рени Петрова –гл. експерт по “Връзки с обществеността”, тел.: 082/ 820 772, 0889 417 082, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Продължава...

РИОСВ-Русе обявява победителите в конкурсите на 5 юни

Екипът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе кани участниците в конкурсите по повод Световния ден на околната среда на тържество на 5 юни 2012 г. (вторник) от 13.00 часа в Информационния център (гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20).

На тържеството ще бъдат обявени резултатите от конкурсите за литературна творба, рисунка и снимки. Изложба с най-добрите творби ще бъде подредена в Информационния център и фоайето на сградата.

 Пълният текст на поканата можете да видите тук

Продължава...

Галерия