За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

18 000 лева е общият размер на наказателните постановления за нарушенията в с. Калипетрово

Експертите на РИОСВ-Русе връчиха четири наказателни постановления на обща стойност 18 000 лева на Радко Ганчев за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците. Три от постановленията на стойност по 1000 лева са за нерегламентирано изхвърляне и неконтролирано третиране на отпадъци, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) без разрешителен документ и липса на организация за безопасно управление на отпадъците. Най-тежко е наказанието за приемане на опасни отпадъци без притежаване на писмен договор с лицензирани оператори в размер на 15 000 лв.

В края на август миналата година, при извършени проверки по сигнал на Областна дирекция на МВР – Силистра е установено наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и органични разтворители в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово.  Част от отпадъците – варели и бидони, пълни с отпадъчни нефтопродукти, бои и разтворители за били загробени.

Резултатите от анализа на почвените проби показаха отклонения само по показател нефтопродукти.

При последната проверка, извършена в началото на декември 2011 година, експертите са установили, че се изпълняват дадените предписания, теренът е почистен, а събраните отпадъци са предадени на оператор, притежаващ разрешителен документ.

Предстои да се извърши повторно почвено пробонабиране, за да се провери евентуално замърсяване, след извършеното почистване.

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи експерти на 2011 година

Инж. Десислава Куцарова от отдел „Контрол на околната среда”  и Явор Хаджийски от „Разрешителни, регистрационни и съгласувателни режими” са експерти на 2011 година на РИОСВ-Русе.

За определяне на победителите в ежегодния конкурс, ръководството проведе анкета сред служителите на инспекцията. Критериите и номинациите, предложени от началниците на отдели, въз основа на които са излъчени експертите са: работа по няколко направления; разработване на документи; свързани с подобряване работата на инспекцията; акуратност при водене на преписките; самообучение и самоусъвършенстване и утвърждаване на доброто име на институцията.

Директорът на РИОСВ-Русе отличи с плакет победителите в тазгодишната надпревара и им пожела успешна и ползотворна работа през новата година.

Продължава...

Известни са победителите в конкурсите „Обичам природата и аз участвам” и „Зелена България”

obicham_prirodata_logoЧетирима са победителите от територията на РИОСВ-Русе в съвместния конкурс на Фондация „Димитър Бербатов” и Министерството на околната среда и водите „Обичам природата и аз участвам” и две организации с  приз  „Зелена България”  за най- зелен град и за граждански инициативи. Това стана ясно, на провелата се вчера съвместната церемония на МОСВ и радио Дарик в музея „Земята и хората” в гр. София.

Конкурсът за есе, рисунка или снимка на фондацията е обявен в началото на 2011 година за есе  е бе предназнечен за деца до 14 години и юноши до 18 години.

В категория „Снимка” за участници на възраст до 14 години е отличен Симеон Венциславов Маринов, - 12 години от гр. Дулово, възпитаник на НПМГ „Акад. Чакалов” – гр. София. В същата категория, във възрастовата група до 18 години награда печели Теодора Петрова Сигалова, 11 клас, МГ „Баба Тонка” – гр.  Русе.

В категория „Рисунка" за участници до 14 години награди печелят Белма Бейтулова Салиева от СОУ „Св. Св.Кирил и Методий” – с. Самуил, (област Разград) и Галя Василева Василева – 8 г., Център за работа с деца, Силистра.

До крайния срок 24 октомври 2011 година за участие в конкурса, в РИОСВ-Русе постъпиха общо 55 есета, 136 снимки, 49 рисунки и 6 макета на възпитаници на учебни заведения и детски центрове от Русе, Разград и Силистра. Сред най-активните участници са възпитаниците на СОУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе, Математическа гимназия „Баба Тонка” – Русе, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – гр. Русе, ОУ „Тома Кърджиев” – гр. Русе, ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе, Център за работа с деца – гр. Силистра, ОУ „Васил Левски”гр.Разград и др.

В учредените от Министерство на околната среда и водите призове, предназначени за бизнеса, общините и награда за най-зелен град в рамките на Национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда” в категория „Оползотворяване на отпадъците и ефективно управление на ресурсите” е отличен Клуб екология СОУ „Христо Ботев” гр. Кубрат, а в тази за „Превенция, възпитание и информационни кампании” -  Сдружение ОПОРА на младите хора гр.Русе.

Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата - това сме ние и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да се грижим за нея. Министерство на околната среда и водите насърчава и поощрява всяка инициатива в тази посока.

Пълният списък на отличените в конкурса "Обичам природата и аз участвам" можете да намерите тук

Информация за приза "Зелена България" можете да намерите тук

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за изсичане на дървета край село Райнино

Експертите на РИОСВ- Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения (АУАН) - на Община Исприх и на А. Хасан за изсичане на дървета в Защитена зона от Европейската мрежа НАТУРА 2000.

Нарушението е установено при извършена проверка, след излъчен  репортаж по БТВ „Бунт срещу сеч на вековни дървета в Разградско”.

При огледа на място е констатирана сеч на 13 бр. диви круши и следи от пожар, който е засегнал 1 дърво. В съседен имот са отсечени 2 дървета, за улесняване на достъпа на превозни средства.

Имотът, закупен от А. Хасан, в землището на с. Райнино, община Исперих попада в границите на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” по Директивата за опазване на птиците. По документи г-н Хасан е подал заявление за окастряне на клони, с искане за изкореняване на 2 бр. дървета- дива круша.

Двете нарушения са на Закона за биологичното разнообразие – на Община Исперих  за неосъществен контрол върху дейността на А. Хасан и издаване на разрешение за сеч, а на собственика на имота премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични или групи дървета) при ползването на земеделски земи съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите за обявяване на ЗЗ от НАТУРА 2000.

Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба от 50 до 1000 лева за физически лица, а за юридически имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

До настоящия момент, в РИОСВ-Русе или в община Исперих не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждание от А. Хасан, за каквито цели е закупен имотът. Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размерът на Наказателните постановления.

Продължава...

ОДЗ „Снежанка” се включи в кампанията „Зелена вълна” 2011

greenwave-logo-newНа 9 ноември 2011 г., директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова, ръководството на ОДЗ „Снежанка” и възпитаниците от група „Мечо пух”  се присъединиха в Международната кампания „Зелена вълна” 2011 г. с посаждане на 8 широколистни дръвчета и храсти в двора на градината.

Броят и видовете на дръвчетата са предварително съгласувани в отдел „Озеленяване” на Община Русе, а материалът е осигурен от РИОСВ-Русе.

Засаждането на дръвчетата бе предшествано от есенно развлечение на тема „Богатството на есента” чрез изпълнение на есенни песни, музикални игри, стихове и работа с природни материали и др. Малчуганите от „Мечо Пух” се превъплътиха в ролите на плодовете и зеленчуците, а учителите от детската градина в тези на Есента, Кума Лиса, Зайко и Ежко бежко.   В градината бе подредена изложба, отрупана с даровете на есента, а от „зимника” на баба – подготвените туршии, компоти и сладка.

Чрез участието си в Международната кампания „Зелена вълна”, ръководството на детското заведение и подготвителна група „Мечо Пух” със старши учител Петрония Миленкова, чрез практически занимания утвърдиха усилията си за възпитаването на децата в екологосъобразно поведение, изграждане на адекватна еко-позиция за облагородяване на двора на градината и на обогатяване на зелените площи.

Международната инициатива „Зелена вълна (Green wave) e кампания на Конвенцията за биологично разнообразие и цели възпитаване и повишаване знанията на подрастващото поколение за опазването му. Тя стартира през 2010 година, която бе определена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие. С обявяването на  2011 година от  ООН за Международна  година на горите се даде своеобразно  продължение на инициативата за засаждане на дръвчета и храсти.

През 2010 година РИОСВ-Русе, с подкрепата на от Регионална дирекция по горите-Русе реализира залесителни мероприятия в  ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и СОУ „Възраждане”. В дворовете на учебните заведения бяха посадени над 30 дръвчета. Повече информация за  Международната инициатива може да бъде намерена на: http://greenwave.cbd.int/en/home или http://www.facebook.com/greenwave.cbd.int. 

Продължава...

Възпитаниците на ПГДВА „Йосиф Вондрак” отбелязаха Международния ден на Черно Море - 31 октомври

DSC_1253Възпитаниците на ПГДВА „Йосиф Вондрак” – Русе, изучаващи ЗИП-химия гостуваха в Информационния център на РИОСВ-Русе на 4 ноември 2011 г. Поводът бе Международния ден на Черно Море-31 октомври 2011. Кампанията се отбелязва за първи път в РИОСВ-Русе, поради повишения интерес на учениците към проблемите и предизвикателствата за опазването на  Черно море.

Пред учениците бе изнесена презентация, представяща уникалността на Черно море в географски, геологически, еволюционен и икономически аспект. По-късно се проведе дискусия за заплахите към водния басейн и предизвикателствата за управлението на водните, рибни и др. ресурси, опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на крайбрежните зони.

Възпитаниците на  ПГДВА „Йосиф Вондрак” – Русе представиха предварително изработен постер с рисунки, снимки и стихове и любопитни факти, свързани с Черно море. Те показаха задълбочен интерес към защитените зони и резервати по българското крайбрежие.

Учениците и техните преподаватели получиха ръководства „Как да спасим Черно море”, издадено по проект за възстановяване на черноморските екосистеми.

Международният ден на Черно море е обявен на 31.10.1996 г. в Истанбул, Турция, на срещата на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, за да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията, необходими за спасяването на Черно море.

През 2011 година се отбелязва петнадесетата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море.

  • Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест държави, населяващи крайбрежието му.
  • Олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето.
  • Празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда.

Петнадесет години след подписването на документа, въпреки някои признаци на подобрение, много хора и най-вече живеещите по крайбрежието смятат, че е време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе участва в среща на експертната група за качеството на атмосферния въздух

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова и експерти на РИОСВ-Русе взеха участие на 1 ноември 2011 г. в организираната от Изпълнителна агенция по околната среда и водите работна среща на българо-румънската експертна група за оценка и управление качеството на атмосферния въздух в граничните градове, разположени по Долен Дунав.

Целта на проведената среща бе да се потърсят решения за оптимизиране на автоматичните станции за мониторинг на въздуха и обмена на данните между двете страни в реално време.

Въз основа на натрупаните през годините данни от съвместната мониторингова система се отчете  значително подобряване качеството на атмосферния въздух.

Изпълнението на проект 121203/D/SV/BG Програма за управление качеството на атмосферния въздух в трансграничните българо - румънски райони по Долен Дунав” също е допринесло за подобряване качеството на въздуха в трансграничните населени места  чрез изготвянето на съвместна програма за качество на атмосферния въздух по Долен Дунав.

По време на срещата двете страни се споразумяха да се оптимизират съществуващите в момента мониторингови станции в районите Русе - Гюргево и Силистра – Кълъраш и да  продължи обменът на информация за качеството на атмосферния въздух в тези райони.

Участниците в срещата се договориха да се възобновят периодичните срещи за обмен на информация и обсъждане на текущи проблеми във връзка с опазване чистотата на въздуха и да се определят лица за контакти и от двете страни, които при аварийни ситуации да информират другата страна.

Съвместната мониторингова система за контрол качеството на въздуха в граничните градове е изградена в рамките на проект по програма ФАР - ТГС / 1999 г. Основните цели са били насочени към подпомагане сътрудничеството между двете страни за подобряване качеството на въздуха в граничните райони между България и Румъния, предоставянето на данни за качеството на въздуха на съотвените отговорни институции за предприемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряването на въздуха и на обществеността в реално време. В допълнение към съществуващата система за мониторинг на въздуха, в двойките градове Русе- Гюргево, Силистра - Кълъраш, Николоп – Турну Магуреле и Свищов - Зимнич са изградени автоматични ДОАС системи за контрол качеството на атмосферния въздух и по две метеорологични станции на територията на двете страни.

Продължава...

От 1 октомври 2011 г. се въвежда нова такса за полимерни торбички

От 1 октомври се въвежда нова продуктова такса за производителите, вносителите или лицата, въвеждащи на пазара от други страни-членки на Европейския съюз като част от своята дейност полимерни торбички. Това стана с влизане в сила на Изменението на Наредбата за определяне на размера и заплащане на продуктовите такси на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53, 2008 г., изм. и доп. ДВ бр.29, 2011 г.).

Целта на нововъведената такса е ограничаване на употребата на полимерните торбички и замърсяване на околната среда с тях.

Размерът на продуктовата такса за 2011 г. е 0,15 лева за торбичка, като през годините ще нараства. За 2012 г. ще се равнява на 0,35 лв., за 2013 г. – 0,45 лв., а за 2015 лв. съответно  0,55 лв.

Дължимите продуктовите такси се внасят до всяко 15–то число на текущия месец за предходния, в Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при Министерството на околната среда и водите.

Задължените лица трябва да представят до 15–то число на текущия месец справка по образец № 13 а от Наредбата.

Дистрибуторите или лицата, пускащи на пазара полимерни продукти трябва да изискат от производителя удостоверение за платени такси, съгласно образец № 7 а от Наредбата.

В случай, че таксите не са платени, дистрибуторите изчисляват и внасят продуктовите такси.

Продължава...

Не са констатирани превишения на вредни вещества във въздуха, вследствие на пожара в ИПЗ днес

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух при „Хлебна мая” - гр. Русе и Автоматичната измервателна станция АИС „Възраждане” не са регистрирали превишения на следените показатели, вследствие на възникналия пожар на територията на бившето предприятие „Изома” в Източната промишлена зона на гр. Русе.

Сигналът е постъпил в РИОСВ-Русе днес в 13.59 ч., чрез телефон 112. На мястото са се отзовали трима експерти на инспекцията. На площадката, експертите са информирани, че е запален течен парафин. От специализираните органи са предприети необходимите мерки за потушаването на възникналия пожар.

Мобилната станция на Регионална лаборатория – Русе при Изпълнителната агенция по околната среда и водите е била в готовност да извърши измерване, но такова не се е наложило, по преценка на представителите на присъстващите специализирани органи.

Към настоящия момент, част от сградния фонд на бившето предприятие „Изома” е собственост на дружеството „Инакемсолюшънс” ЕООД, с предмет на дейност дистрибуция на химически продукти.

Продължава...

Галерия