За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мъртви пеликани са намерени в резервата „Сребърна”

Екип от охранители на резервата „Сребърна” и специалисти от Областната дирекция по безопасност на храните в Силистра (ОДБХ – Силистра) изнесоха днес от колонията на пеликаните в резервата 21 мъртви птици. Те са без видими следи от външно посегателство или нападение от животни. Птиците са предадени на ОДБХ – Силистра за изследване в Централната ветеринарномедицинска лаборатория в София. Резултатите се очакват към края на седмицата и ще бъдат веднага оповестени.

Вчера охраната на резервата съобщи за забелязани на камерите за видеонаблюдение неподвижни птици. Веднага беше назначена проверка. До този момент такава в колонията не е правена, тъй като сега е гнездовия период на пеликаните и те не бива да бъдат безпокоени. По данни от резервата „Сребърна” в колонията са регистрирани 65 двойки птици. Днес бе установено, че има излюпени млади пеликани. Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе информира Министерството на околната среда и водите и веднага са предприети мерки за влизане в резервата и оглед на района. Не са открити други видове мъртви птици.

Охраната на резервата продължава да следи с повишено внимание състоянието на колонията.

Продължава...

На 22 март се отбелязва Световният ден на водата

През 1993 г., Общото събрание на Организацията на обединените нации определя 22 март за  Световен ден на водата.  Всяка година при отбелязването на Световния ден на водата се акцентира на връзката с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата.

"Вода и устойчиво развитие" е темата на Световния ден на водата през тази година.  Основната идея е да се акцентира , че устойчивото управление на водите е от първостепенно значение, за да създадем бъдещето, което искаме.

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Много замърсители оказват негативно влияние върху качеството на водата, което застрашава човешкото здраве.

Качеството на водата е ключ към здравето на хората и екосистемите, като съществуват многобройни допълнителни ползи от подобряването му - подобряване на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, подобреното здравеопазване и прехрана.

Опазването на качеството на водата и живота на Земята предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни - от хората и местните общности до държавните власти и международните организации.

Продължава...

Къдроглавите пеликани в ПР „Сребърна” се подготвят за гнездовия период

10993492 10206505252018500 5163109203890608273 nКъдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна” се подготвят за гнездовия период. В момента голяма част от птиците строят гнезда и формират двойки.

Първите екземпляри са наблюдавани в началото на февруари. Постепенно броят им се увеличава. В момента на трите наколни платформи, между тях и по бреговата ивица има около 55 двойки птици. Наблюдава се движение на малки тръстикови острови, което е характерно явление при нестабилни метеорологични условия.

При осъществените ежедневни наблюдения са забелязани птици от видовете зеленоглава патица, ням лебед, сива чапла, малък корморан  и лиска.

През февруари са отчетени стабилни водни нива в езерото - 300 см при голямо водно огледало и 130 см при захранващия канал.

Продължава...

ГИС на РИОСВ-Русе е сред отличените ИТ проекти за 2014 година

DSC02360 - Copy Географската информационна система на Регионална инспекция по околната среда водите - Русе, разработена от ЕСРИ България, се нареди сред тримата победители в категория „Публичен сектор” на престижния конкурс „ИТ проект на годината”. Конкурсът се организира за единадесета поредна година от вестник Computerworld България и отличава най-добрите ИТ проекти, реализирани в страната през 2014 г. 

 „Благодаря на изпълнителя на проекта, в лицето на ЕСРИ България, и колегите от инспекцията, чиито опит и експертиза спомогнаха за успешното разработване и внедряване на специализираната ГИС система. Система, която значително повишава ефикасността на работа на инспекцията, води до по-ефективно, координирано и устойчиво управление и опазване на биологичното разнообразие и защитените зони и територии от екологична мрежа Натура 2000”, каза Никола Калайджиев, представител на Министерството на околната среда и водите, който прие наградата от името на РИОСВ-Русе.

През 2014 година в рамките на проект, реализиран по „Оперативна програма „Околна среда“, ЕСРИ България проектира, разработи и внедри специализирана Географска информационна система за нуждите на РИОСВ-Русе. Изградена върху водещата в света Esri ГИС платформа –ArcGIS, системата осигурява широки възможности за визуализиране, интегриране, обработка и споделяне на пространствени данни и информация, както и за осъществяване на разнообразни справки и мощни ГИС анализи. За целите на проекта, ГИС на РИОСВ-Русе поддържа изключително богат набор от информация –от базови и кадастрални данни до данни за защитените зони и територии, вековните дървета, лечебните растения, предпроектните и инвестиционни предложения, и много други.  Специализираната ГИС система на инспекцията отговаря на всички международни ИТ и ГИС (W3C, OGC, ISO) стандарти.

Близо 30 проекта участваха в тазгодишното издание на престижния конкурс на вестник Computerworld България. Победителите в отделните категории бяха оповестени на официална церемония по награждаване, която се състоя на 25 февруари, сряда, в Хотел Хилтън София. 

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка по сигнали за неприятни миризми

На 24 февруари, в ранните часове на деня в инспекцията постъпиха няколко сигнала за неприятни миризми, от различни засти на град Русе, наподобявани на оборска тор. Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна контролна проверка в района на Източна промишлена зона, при която е установено, че земеделски производител извършва торене на обработваеми земи с органична маса. Наличието на гъста мъгла в ранните часове е причина неприятните миризми да се адсорбират в атмосферата.

Обработката на почви с органични вещества е допустима и не представлява нарушение на екологичното законодателство. 

Продължава...

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

РИОСВ – Русе напомня на задължените по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) лица, че крайният срок за предоставяне на годишни отчети за отпадъци в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) за 2014 г. е 10 март 2015 г. Всички приложения в зависимост от извършваните дейности с отпадъци са налични на интернет страницата на ИАОС на адрес:  http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/Ykazania1r.doc.

Лицата, които не са представили годишни отчети за отпадъци подлежат на административно-наказателна отговорност съгласно Глава шеста, Раздел ІІ от ЗУО.

Продължава...

РИОСВ - Русе излъчи победителите в конкурса за комикс

Комисия от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценителите Християна Стомонякова – от Българско дружество за защита на птиците и Стоян Стоянов – редактор на „Форум-комикс Арт” излъчи победители в конкурса за  комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата участваха 152 творби на ученици от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра. Независимо, че конкурсът е предназначен за ученици, интерес към него са проявили и деца от подготвителни групи на две детски градини в Русе.

Твобрите са оценявани по няколко критерия. На първо място – дали отговарят на темата, дали има история и логична последователност между комиксните панели и др.

В голяма част от творбите, участниците са отразили най-харктерните обитатели на влажните зони – водолюбивите птици, техните поведечески навици, размножаване и миграция. Като проблеми във влажните зони учениците са отразили замърсяването им с отпадъци, бракониерството и безпокоевето на птиците.  

Журито е единодушно, че независимо от краткото време, участниците в конкурса са се постарали да научат повече за обитателите на влажните зони и да усвоят техниката на комикса.

Освен за победителите, награди и грамоти са предвидени за всички участници в конкурса. Те ще бъдат раздавани след 6 февруари в Информационния център на инспекцията. 

С най-добрите комикси ще бъде подредена изложба в Информационния център на инспекцията.

Най-добрите проекти ще бъдат публикувани в притурката за комикси на в-к  „Форум” и на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://riosv-ruse.org/galeriya/posledno-dobaveni.html.

Списъкът с победителите можете да видите тук тук 

 

 

 

 

Продължава...

В РИОСВ - Русе са постъпили 152 творби в конкурса за комикс

До предварително обявения срок 2 февруари 2015 г., в РИОСВ-Русе постъпиха общо 152 творби за конкурса за  комикс на тема: „Истории в езерото”. Той е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата са се включили възпитаници от детски градини и училища от учебните заведенията в областите Русе, Разград и Силистра.

Конкурсните творби ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценителите г-жа Християна Стомонякова – представител на Българското дружество за защита на птиците и г-н Стоян Стоянов – инициатор на експозицията „Музей на комикса” в гр. Русе, намираща се в Регионална библиотека „Любен Каравелов”.

Резултатите ще бъдат публикувани на 4 февруари 2015 г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе. С най-добрите проекти ще бъде подредена изложба в Информационния център на инспекцията. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди. Предвидена е и специална награда за най-добрите проекти. Те ще бъдат публикувани в притурката за комикси на в-к  „Форум”.  

Продължава...

2 февруари е обявен за Световен ден на влажните зони

logoНа 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони.  На тази дата през 1971 г. в град Рамсар, Иран,  е подписана Конвенцията за опазване на този важен ресурс. Тя представлява първото глобално международно споразумение в областта на околната среда, което осигурява рамката за опазване и разумното ползване на влажните зони от  168 страни-членки. Темата на международната кампания през 2015 г. е „Влажните зони са нашето бъдеще – присъедини се!”

Влажните зони са сухоземни участъци, които се заливат с вода – сезонно или постоянно. Те са вътрешни, крайбрежни или изкуствени. Те са особено ценен ресурс, защото осигуряват прясна вода, пречистват  и филтрират отпадъците, осигуряват прехраната на човечеството и са люлка на биоразнообразието. Влажните зони създават устойчиви продукти и дават препитание на хората.  

 Традиционно Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието-Русе и Българсокто дружество за защита на птиците  (БДЗП) ще отбележи  Световния ден на влажните зони. Заради междусрочната ваканция, проявите ще се проведат на 4 февруари 2015 г., в информационния център на инспекцията. Предвидени са следните инициативи:

  • Обявен е конкурс за комикс на тема „Истории в езерото”, посветен на влажните зони.  Срокът за подаване на творбите е до 2 февруари, включително. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 4 февруари 2015 г. на интернет страницата на инспекцията;
  • На 4 февруари 2015 г., в Информационния център на инспекцията ще има презентации на тема  „Прилепите и влажните зони”. Гост-лектор ще е г-жа Християна Стомонякова (БДЗП). Те ще бъдат съчетани с приложни занятия: „Арт-работилници” за изработване на картички/апликации от  отпадъчни материали или предмети чрез техниката „Плъстене” (филц). 
Продължава...

Галерия