За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на електронна картичка

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе излъчи победителите в конкурса за изработване на картичка на водоплаващите птици, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Призовите места в първата възрастова група са за Пламен Христов и Берна Акмакова – от СОУ „Йордан Йовков”, а във втората - Теодора Циркова и Денислав Големанов възпитаници на Математическа гимназия „Баба Тонка”- гр. Русе.

До предварително обявения срок, в инспекцията постъпиха 20 е-картички от възпитаници на училища от Русе, Две могили и Силистра. Експертите на РИОСВ-Русе изразяват удовлетворение от конкурсните творби. В голяма част от тях присъстват характерните обитатели на влажните зони, които се наблюдават по поречието на река Дунав, доловени са и заплахите за тях. Участниците в конкурса са използвали специализиран софтуер, което е едно от най-важните условия.

За всички ученици са предвидени грамоти и награди, закупуването на които се финансира по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com, както и ще бъдат отпечатани на хартиен носител.

Пълният спикък на победителите е публикуван на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Наградите ще се връчват след 6 февруари в Информационния център на РИОСВ-Русе на бул. „Придунавски № 20”, в рамките на работното време. Организаторите на конкурса ще се постараят наградите да достигнат до всички участници. Лице за контакт и допълнителни въпроси-Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността”, тел. 082/820 772 или 0889 417 082.

Продължава...

Лед покри езерото Сребърна

Всички водни участъци на територията на Поддържан резерват „Сребърна” са покрити с 10-20 см лед. Снежната покривка в района на защитената територия е около 80 см., a oтчетеното нивото на водите в езерото е 235 см.

В резервата не се наблюдават птици, те са по река Дунав и незамръзналите водоеми в търсене на храна.

Продължава...

Изпуснати непречистени води са причина за заблатяване на терени в горски фонд в община Самуил

2014-01-22_14.02.43Непречистени води от дейността на маслодобивна фабрика, собственост на „Октопод С” ООД са причина за замърсяване и заблатяване на горски терени в с. Самуил. Жалбата е подадена от служители на Държавно горско стопанство-Разград, което стопанисва Самуилска гора.

Екпертите на РИОСВ-Русе са извършили проверка на място, при която са констатирали, че в непосредтвена близост до оградата на производствената площадка е изграден земно-насипен канал, по който са открити следи от отпадъчни води, характерни за маслодобивното производството. Установено е, че не са работили и пречиствателните съоръжения.

Съставен е констативен протокол и са дадени задължителни предписания за почистване и запръстяване на замърсените терени, както и въвеждане в експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води. Срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Продължава...

Обявени са конкурсните процедури на кампанията „За чиста околна среда 2014”

Общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси имат възможност да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2014 г.” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”.

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства, а до 5000 лв. ще бъдат отпуснати на училища и детски градини. Допустимите дейности в проектите за общините са залесяване с дървета, храсти и цветя на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. Относно училищните проекти, е желателно дейностите да са обвързани пряко с учебния и / или възпитателен процес и предвиденият учебен материал, особено в раздел природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други.

Крайният срок за внасяне на проектите в ПУДООС е 21 февруари 2014 година.

РИОСВ-Русе изпрати писма до кметовете на 22 общини и инспекторатите по образование в трите областни града, като се надява на активно участие от страна на бенефициентите.

Информация във връзка с изготвяне на проектите и пълните условия може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html.

 

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе са установили нарушение по време на преброяването на водолюбивите птици

Експертите на РИОСВ-Русе са установили нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) при участието си в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици на 18 януари. Извършван е отстрел на смесени ята птици на бързоходна моторна лодка, с четирима души на борда, в участъка на река Дунав между селата Мечка и Батин (област Русе). Това представлява нарушение и на Закона за лова и опазване на дивеча.

Своевременно е подаден сигнал до компетентните органи чрез тел. 112. Поради съмнение за навлизане в румънски териториални води, сигналът е препратен към Гранична полиция. В момента на констатиране на нарушението не са установени мъртви екземпляри от защитените видове, но такава вероятност съществува, тъй като в смесените ята, наред с ловните обекти са наблюдавани големи корморани, къдроглави пеликани, неми лебеди др. В близост до участъка се намира остров с колония на голям корморан.

Законът за билогичното разнообрание категорично забранява лов с плавателно средство, развиващо скорост над 5 км/час. Тази разпоредба е записана и в Закона за лова.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха наблюдение на водолюбиви птици в участъка от селищно образование „Стълпище” до зимовника за плавателни средства в гр. Русе, по поречието на река Дунав. Наблюдавани са зеленоглави патици, къдроглави пеликани, големи корморани, големи белочели гъски, неми лебеди, сребристи чайки и др.

След обработката на данните от всички протоколи, резултатите ще бъдат публикувани на Интернет страницата на РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна”.

 

Продължава...

Простреляна е защитена птица в Област Силистра

На 15 януари 2014 година жител на с. Войново (Община Кайнарджа) е сигнализирал за намерена птица в безпомощно състояние. Служители на общината са транспортирали птицата до РИОСВ-Русе. Установена е огнестрелна рана на лявото крило на ням лебед, което означава, че птицата е станала жертва на бракониерско посегателство.

Раненият лебед е изпратен в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове – гр. Стара Загора, но там е ефтаназиран поради невъзможност да му се окаже помощ.

Немият лебед (Cygnus olor) е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, които забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване и обезпокояване.

РИОСВ-Русе призовава ловците за спазват разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лова и опазване на дивеча и да не допускат нараняване на защитени видове животни.

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за изработка на електронна картичка за водоплаващи птици

Picture_595РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците да участват в конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици.

Конкурсът е част от инициативите на инспекцията за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Картичките трябва да бъдат изработени с помощта на спeциализиран софтуер, по избор на участниците. Обектът на конкурса са водоплаващи птици, които могат да се наблюдават по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици - къдроглави пеликани, неми и пойни лебеди, червен агъч, сива чапла, бяла чапла, голяма белочела гъска, корморани и др. В надпреварата могат да участват ученици от основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в две възрастови групи: 14 - 16 години и 17 - 19 години.

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат картичките по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес.

Картичките да бъдат с максимална резолюция 1024 х 768 пиксела, записани в jpeg, tiff, gif, bmp и/или pdf формат или разпечатани в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).

Крайният срок за изпращане на картичките е 1 февруари 2014 г., а резултатите ще бъдат обявени на 5 февруари 2014 г. Сред критериите за оценка ще са оригиналност, креативност и сложност на изпълнение. Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Пълните условия на конкурса са публикувани на адреси:    http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html и http://srebarnalake.com.

Продължава...

Приключиха проверките за установяване на източника на неприятни миризми в Русе

Експертите на РИОСВ-Русе приключиха проверките за установяване на източниците на неприятни миризми, усетени от жителите на град Русе в периода 4-9 януари 2014 г.

Извършени са обходи в различни части на града и са проведени разговори с оператора на газоснабдителната мрежа за Русе. В този период не са регистрирани аварийни ситуации с изтичане на газ в атмосферата.

На 10 януари, при обход в района на Регионално депо за битови отпадъци – Русе е усетена неприятна миризма, сходна на тази от сигналите на гражданите. Директорът на РИОСВ-Русе е възложил на Регионална лаборатория – Русе да се извършват контролни измервания на качеството на атмосферния въздух в района на депото с Мобилната автоматична станция.

В периода 10-13 януари са извършени непрекъснати измервания по 9 показателя. По основните следени показатели не са констатирани превишения на заложените пределно допустими концентрации. За показателите метан и неметанови органични съединения няма допустими норми, но са отчетени по-високи стойности, съпоставими с данните от измерване в района на Автоматичната измервателна станция „Възраждане”.

Това се дължи на отделяне на сметищен газ от запълнената, но все още нерекултивирана клетка № 1 на Регионално депо-Русе. Сметищният газ основно съдържа метан, но в състава му има и сяросъдържащи съединения (сяроводород и меркаптани), които са носители на неприятна миризма. Наличието на продължителни мъгли, безветрие и отделянето на този газ са причина гражданите да усещат неприятни миризми в определени части на града.

Концентрациите на тези вещества са ниски и не са опасни за здравето на хората.

След промените в метеорологичната обстановка и вдигане на мъглата в инспекцията не са постъпвали сигнали за неприятни миризми.

Продължава...

Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

До 10 март 2014 г. задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети в Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети за 2013 г. са съгласно актуализираната Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. (Обн.. ДВ, бр. 10/05.02.2013 г., изм. с ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.)

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Продължава...

Галерия