За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе са установили нарушение по време на преброяването на водолюбивите птици

Експертите на РИОСВ-Русе са установили нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) при участието си в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици на 18 януари. Извършван е отстрел на смесени ята птици на бързоходна моторна лодка, с четирима души на борда, в участъка на река Дунав между селата Мечка и Батин (област Русе). Това представлява нарушение и на Закона за лова и опазване на дивеча.

Своевременно е подаден сигнал до компетентните органи чрез тел. 112. Поради съмнение за навлизане в румънски териториални води, сигналът е препратен към Гранична полиция. В момента на констатиране на нарушението не са установени мъртви екземпляри от защитените видове, но такава вероятност съществува, тъй като в смесените ята, наред с ловните обекти са наблюдавани големи корморани, къдроглави пеликани, неми лебеди др. В близост до участъка се намира остров с колония на голям корморан.

Законът за билогичното разнообрание категорично забранява лов с плавателно средство, развиващо скорост над 5 км/час. Тази разпоредба е записана и в Закона за лова.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха наблюдение на водолюбиви птици в участъка от селищно образование „Стълпище” до зимовника за плавателни средства в гр. Русе, по поречието на река Дунав. Наблюдавани са зеленоглави патици, къдроглави пеликани, големи корморани, големи белочели гъски, неми лебеди, сребристи чайки и др.

След обработката на данните от всички протоколи, резултатите ще бъдат публикувани на Интернет страницата на РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна”.

 

Продължава...

Простреляна е защитена птица в Област Силистра

На 15 януари 2014 година жител на с. Войново (Община Кайнарджа) е сигнализирал за намерена птица в безпомощно състояние. Служители на общината са транспортирали птицата до РИОСВ-Русе. Установена е огнестрелна рана на лявото крило на ням лебед, което означава, че птицата е станала жертва на бракониерско посегателство.

Раненият лебед е изпратен в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове – гр. Стара Загора, но там е ефтаназиран поради невъзможност да му се окаже помощ.

Немият лебед (Cygnus olor) е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, които забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване и обезпокояване.

РИОСВ-Русе призовава ловците за спазват разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лова и опазване на дивеча и да не допускат нараняване на защитени видове животни.

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за изработка на електронна картичка за водоплаващи птици

Picture_595РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците да участват в конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици.

Конкурсът е част от инициативите на инспекцията за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Картичките трябва да бъдат изработени с помощта на спeциализиран софтуер, по избор на участниците. Обектът на конкурса са водоплаващи птици, които могат да се наблюдават по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици - къдроглави пеликани, неми и пойни лебеди, червен агъч, сива чапла, бяла чапла, голяма белочела гъска, корморани и др. В надпреварата могат да участват ученици от основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в две възрастови групи: 14 - 16 години и 17 - 19 години.

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат картичките по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес.

Картичките да бъдат с максимална резолюция 1024 х 768 пиксела, записани в jpeg, tiff, gif, bmp и/или pdf формат или разпечатани в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).

Крайният срок за изпращане на картичките е 1 февруари 2014 г., а резултатите ще бъдат обявени на 5 февруари 2014 г. Сред критериите за оценка ще са оригиналност, креативност и сложност на изпълнение. Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Пълните условия на конкурса са публикувани на адреси:    http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html и http://srebarnalake.com.

Продължава...

Приключиха проверките за установяване на източника на неприятни миризми в Русе

Експертите на РИОСВ-Русе приключиха проверките за установяване на източниците на неприятни миризми, усетени от жителите на град Русе в периода 4-9 януари 2014 г.

Извършени са обходи в различни части на града и са проведени разговори с оператора на газоснабдителната мрежа за Русе. В този период не са регистрирани аварийни ситуации с изтичане на газ в атмосферата.

На 10 януари, при обход в района на Регионално депо за битови отпадъци – Русе е усетена неприятна миризма, сходна на тази от сигналите на гражданите. Директорът на РИОСВ-Русе е възложил на Регионална лаборатория – Русе да се извършват контролни измервания на качеството на атмосферния въздух в района на депото с Мобилната автоматична станция.

В периода 10-13 януари са извършени непрекъснати измервания по 9 показателя. По основните следени показатели не са констатирани превишения на заложените пределно допустими концентрации. За показателите метан и неметанови органични съединения няма допустими норми, но са отчетени по-високи стойности, съпоставими с данните от измерване в района на Автоматичната измервателна станция „Възраждане”.

Това се дължи на отделяне на сметищен газ от запълнената, но все още нерекултивирана клетка № 1 на Регионално депо-Русе. Сметищният газ основно съдържа метан, но в състава му има и сяросъдържащи съединения (сяроводород и меркаптани), които са носители на неприятна миризма. Наличието на продължителни мъгли, безветрие и отделянето на този газ са причина гражданите да усещат неприятни миризми в определени части на града.

Концентрациите на тези вещества са ниски и не са опасни за здравето на хората.

След промените в метеорологичната обстановка и вдигане на мъглата в инспекцията не са постъпвали сигнали за неприятни миризми.

Продължава...

Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

До 10 март 2014 г. задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети в Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети за 2013 г. са съгласно актуализираната Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. (Обн.. ДВ, бр. 10/05.02.2013 г., изм. с ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.)

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Продължава...

Предстои 38-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

IMG_3149На 18 януари 2014 г. (събота) експерти на РИОСВ-Русе ще се включат в 38-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се организира всяка година в средата на януари от Wetland International и се провежда едновременно в Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Координатор за страната ни е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В екипите за Среднозимното преброяване на контролираната от РИОСВ-Русе територия ще се включат представители на БЗДЗП, ДПП „Русенски Лом”, Регионален исторически музей – Русе и доброволци.

За територията на РИОСВ-Русе, преброяването ще се осъществи в ранните часове нa деня по поречието на река Дунав от град Русе до град Силистра, като обект на наблюдение ще са и някои вътрешни водоеми, микроязовири и язовири по маршрутите.

Обекти на Среднозимното преброяване са всички видове птици от разредите гъскоподобни, гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. За тези видове влажните зони са основно местообитание, източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство.

Среднозимното преброяване се осъществява по методика за мониторинг, включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Данните от преброяването трябва да се попълват в електронен шаблон към информационната система на НСМБР и да се обобщят и се изпратят до Изпълнителна агенция по околната среда и водите. Резултатите са от съществено значение за оценка на числеността на популациите и на миграционните навици на наблюдаваните видове.

 

 

Продължава...

Наблюдавани са къдроглави пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

Copy_of_DSC08968Между 40 и 50 екземпляра от защитения вид къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) се наблюдават на територията на Поддържан резерват „Сребърна” и съседни водоеми. Това е установила охраната на резервата от няколко дни. В момента все още е рано да се говори за начало на брачен период. Птиците извършват облитания за риболов и си почиват върху наколните платформи в езерото.

Обикновено гзездовият период започва в края на февруари-началото на март. Подобно на други водоплаващи птици къдроглавият пеликан е скитащ вид. Той прекарва времето извън размножителния период по поречието на река Дунав и водоеми около него в търсене на храна и подходящи места за почивка. Миграция към южните части на Балканския полуостров и морските крайбрежия се наблюдава само при изключително ниски температури, когато водоемите, осигуряващи храната им замръзват.

Охраната на резервата извършва ежедневни обходи на територията на резервата. Водното ниво при голямо водно огледало е 240 см.

Продължава...

Само една фирма е заявила количества билки под специален режим за опазване и ползване

Copy_of_IMG_5280Само една фирма, извършваща билкозаготвителна дейност на територията на Област Русе е подала заявление за отпускане на квоти за ползване на лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване, на територията на областите Русе, Разград и Силистра за 2014 г. Билкозаготвителят е заявил количества от видовете от Червен божур (Paeonia peregrina), Зърнастец елшовиден (Frangula alnus), Иглика лечебна (Primula veris), Лазаркиня (Galium odoratum), Лудо биле (Atropa belladonna), Ранилист лечебен (Betonica officinalis), Кисел трън (Berberis vulgaris), Шапиче (Alchemilla vulgaris) и Ружа лечебна (Althaea officinalis).

Съгласно Закона за лечебните растения министърът на околната среда и водите ще определи със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година.

Разпределянето на квоти между желаещите да събират билки под специален режим е механизъм за ограничаване на добива им и опазване на естествените им находища.

Експертите на РИОСВ-Русе напомнят, че съгласно Закона за лечебните растения до 20 януари 2014 г. билкозаготвителите трябва да представят обобщени справки за количествата билки, изкупени и реализирани през предходната година. Задължени да представят справки са и билкозаготвителите, които не са извършвали дейност през предходната година.

. За непредставяне на справка физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лева, а на юридическите се налага имуществена санкция в размер от 300 до 2500 лв.

 

Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29/2000 г...., посл. изм. и доп. бр. 82/2012 г.)

Продължава...

Вероятната причина за неприятните миризми, усетени в град Русе, е изтичане на природен газ

Сигнал за неприятни миризми в района на улиците „Мария Луиза” и „Видин” на град Русе е постъпил на 4 януари около 10.30 часа чрез телефон 112. Дежурният екип на РИОСВ-Русе е извършил незабавен обход в централната част града. В момента на проверката не е установена миризма. Поради съмнение за източник извън териториалния обхват на инспекцията е осъществен контакт с РИОСВ-В.Търново, откъдето са потвърдили, че не са установени аварийни ситуации. Отхвърлени са промишлените предприятия като вероятни източници на миризмите.

Заключенията на експертите на РИОСВ-Русе за неприятните миризми, усетени от жителите на града са, че наподобяват вещество, с което се третира природният газ, преди да се подаде към битовите абонати. Това вещество не е опасно и се използва за омирисяване и разпознаване на природния газ, тъй като по характеристика той е без мирис.

В момента експертите на РИОСВ-Русе извършват допълнителни проверки на всички потенциални източници в града.

Продължава...

Галерия