За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изготвен е проектът на актуализирания План за управление на ПР „Сребърна”

Във връзка с изпълнение на проект на РИОСВ-Русе с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, екип на обединение „Сребърна-Бели Лом” гр. Русе е разработил проект на актуализиран план за управление на ПР „Сребърна”.

Текстът на Плана можете да видите тук, както и на адрес: http://sreburna.eu

Цялата налична информация и приложенията са на разположение в РИОСВ-Русе. За справка можете да се обръщате към ръководителя на проекта г-жа Светлана Иванова. Телефонът за контакт е  082/820 778.

Общественото обсъждане на Плана за управление ПР „Сребърна” ще се проведе на 11.12.2014 г., от 13.00 часа, в сградата на Природонаучен музей в с. Сребърна, община Силистра.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе е отличена с награда „ГИС в действие за ефективно управление и опазване на биоразнообразието”

IMG 5805На 19 ноември 2014 г., на тържествена церемония в хотел „Шератон”, гр. София по повод 16- тото издание на Световния ден на Географските информационни системни (ГИС) РИОСВ-Русе е отличена с награда „ГИС в действие за ефективно управление на биоразнообразието”. Церемонията се проведе под домакинството на „Есри България”.

Наградата бе връчена на директора на инспекцията Дауд Ибрям от ръководителя на УО на „Оперативна програма околна среда” г-жа Яна Георгиева.

РИОСВ-Русе е отличена в категория „Местна и регионална администрация” за проявена далновидност и стратегическо разбиране за ключовата роля на съвременните ГИС технологии за ефективно опазване на околната среда. Чрез разработената и внедрена специализирана ГИС система се очаква повишаване ефективността на работата, улесняване комуникацията с отделните институции, физически и юридически лица и  ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените територии.

            

Продължава...

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда. Конкурсът, който ще е активен от ноември’14 до февруари’15 година,е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска средав двете конкурсни категории- снимка или кратко видео.

Авторските проекти под надслов „Сподели града, сподели света“  се приемат до 5 декември  на имейл адресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., на който трябва бъдат изпратени трите имена и възрастта на кандидата, име на проекта и линк, на който е качена кандидатурата.

Кандидатурите в двете категории ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури с председател проф. дн. Любомир Халачев, декан на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и по един представител от Представителство на Европейската комисия у нас и от Министерство на околната среда и водите, което е национален координатор на проекта „Придвижвай се разумно!“.

Шестима финалисти - по трима, излъчени в категориите ‚видео‘ и ‚снимка‘, ще получат материални награди, които ще бъдат връчени по време на официална церемония в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през февруари следващата година. Фотографиите и селектирани кадри от видео-кандидатурите на всички участници ще бъдат представени на изложба на открито в центъра на София.

Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на www.dothemix.bg

“Do the right mix – Придвижвай се разумно“ е двугодишната информационна кампания на Европейския съюз, която у нас се координира на национално ниво от МОСВ и цели да обърне внимание на предимствата при комбинирането на различни видове придвижване – градски транспорт, велосипед, кола и пеша. Основното й послание е, че с избора на комбиниран превоз хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си за транспорт и да допринесат за по-чиста градска среда.Акцент в кампанията от октомври 2014-та до април 2015-та година е насърчаването на споделяне на личния автомобил с няколко пътника, които се движат по еднакъв маршрут.

 

За споделеното пътуване

Едно пътуване е споделено, когато шофьор предоставя транспорт на един или няколко пътници, без нито един от участниците да има финансова печалба. Познато като ‚carpooling’ в чужбина, това споделяне на автомобил в една дестинация набира привърженици в цял свят, а вече и у нас, тъй като спестява градско пространство, намалява задръстванията и вредните емисии и в крайна сметка спестява и разход и време на практикуващите го.

Продължава...

Изготвен е проектът на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”

Във връзка с изпълнение на договор ОПОС-22-УПРР/30.04.2014 г. с предмет „Разработване на планове за управление на резерват "Бели Лом" и ЗМ "Ломия", включително и изработване на специализирана карта”, сключен в рамките на изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, екип на „П-Юнайтед”ООД е разработил проект на ПУ на Р „Бели Лом”.

Текстът на Плана можете да видите тук.

Цялата налична информация и приложенията са на разположение в РИОСВ-Русе. За справка можете да се обръщате към ръководителя на проекта г-жа Светлана Иванова. Телефонът за контакт е  082/ 820 778.

Общественото обсъждане на Плана за управление на Резерват „Бели Лом” ще се проведе на 8.12.2014 г., от 10.00 часа, в залата на Кметство с. Кривня, в с. Кривня, ул. „Александър Стамболийски” № 44.

 

Продължава...

Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе уведомява всички заинтерисовани физически и юридически лица, че на 25 ноември 2014 г. от 15.30 часа в залата на Екомузей с Аквариум при РИМ - Русе (гр. Русе, ул. "Етър" №3) ще се проведе обществено обсъждане на проекта на План за действие за вълка (Canis lupus L.) в България. Проектът може да разгледате тук.

Продължава...

ЗЗ "Божкова дупка"

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 Божкова дупка”.

Защитената зона е разположена в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/? show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Русе (7000 гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Продължава...

Изградена е лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в Поддържан резерват „Сребърна”

IMG 20141017 114724 - Copy В Поддържан резерват „Сребърна”, на мястото на съществуващия полуразрушен наколен понтон в местността „Пристана на лодките”, е изграден  нов понтонен кей/лодкостоянка.  Комисия, съставена от експерти на РИОСВ-Русе,  прие на 17 октомври  работата на изпълнителя „Стройпроект” ООД гр. Силистра.

Новата лодкостоянка е изградена на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон. Конструкцията й няма да се повлиява от водното ниво в езерото, като същевременно ще създава възможност за целогодишно ползване, с цел удобно качване и слизане на обслужващия персонал и научни специалисти.

Пристанът за лодки е проектиран за ниски плавателни съдове. Едновременно могат да се обслужват 2 броя лодки. Плаващата рампа има обща дължина 36 метра, а максималният наклон при най-ниски води е около 10 %. За да може да се ползва при средно високи води началото на рампата при бреговата опора е проектирана на кота +11,50 метра.

От съществуващия пожарен път до бреговата опора е изграден пътен подход. Понтонът за лодки  е застопорен с два броя опори и 4 двойки обтяжни въжета. Автор на техническия проект е „Архитрав” ЕООД – гр. Русе, а стойността за изграждане възлиза на  67 500 лв без ДДС.

Заедно с рехабилитацията на туристическата инфраструктура и възстановяване на противопожарните пътища с изграждане на лодкостоянката приключиха дейностите от частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” напроект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, който се изпълнява от Регионална инспекция по околната серда и водите – Русе.

Продължава...

Извършена е контролна проверка по сигнал за замърсяване в с. Батин

На 15 октомври експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка в с. Батин, община Борово, област Русе във връзка с публикация във вестник „Утро” от 13.10.2014 г. Обходени са терените, визирани в публикацията. Не са констатирани замърсявания с отпадъци около екокъта, разположен в края на селото. Замърсени терени с битови, растителни отпадъци и оборска тор са установени в регулацията на населеното място по скатовете на дере между улиците „8 ми март” и „Плиска”. Нов замърсен терен е установен и в близост до гробищния парк на селото.

На кмета на населеното място са дадени предписания за почистване на терените до 7 ноември 2014 г. Предстои последващ контрол. 

 

 

Продължава...

Доставени са три химически тоалетни за удобство на посетителите на ПР „Сребърна”

Copy of WC 028Три броя химически тоалетни са доставени и монтирани на обособените места за отдих по Западния противопожарен път в района на ПР „Сребърна”.

Това е част от категорията мероприятия „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., изпълняван от РИОСВ-Русе.

Доставката е осъществена от  „ЕКОТОЙ - СЕРВИЗ” ООД – клон Русе, които са поели ангажимент за поддръжка и обслужване на тоалетните до края на февруари 2017 г.

Предстои монтиране на информационни и указателни табели по рехабилитираната посетителска инфраструктура в резервата.  

Продължава...

Галерия