За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе и гимназията по дървообработване ще посветят практическо занятие на Деня на Земята

На 19 април 2012 година, от 15 часа в информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе ще се проведе практическо занятие, посветено на Деня на Земята 22 април. Инициативата е на младите еколози от Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитуктура „Йосиф Вондрак”, участващи в Проект „Успех – да направим училището привлекателна територия”, с ръководител г-жа Нина Стоянова.

Темата на занятието е „Пасивните къщи – архитектурата на бъдещето” и е обвързано с мотото на тазгодишната Международна кампания за Деня на Земята – Да мобилизираме планетата Земя”. Пред аудиторията Димо Йорданов от IX а клас ще представи концепцията за пасивните къщи, историята и практиката за изграждането им  в Европа. Практическата част от занятието е свързано с изработване на макети на пасивни къщи. Експерти на РИОСВ-Русе ще оценят предимствата на изработените приложни работи.

За участниците в занятието са предвидени грамоти и предметни награди.

 

Международният ден на Земята 22 април 2012 година тази година се фосусира върху общата отговорност за запазване на планетата и предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот. Темата на кампанията е „Да мобилизираме планетата Земя”.

Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с нея. Всеки от нас би могъл да се включи като организира поход, разходка по повод Деня на Земята, почисти градинките в междублоковото пространство, предприеме марки за намаляване на разхода на енергия в домакинството си  и др.

Каквото и да е действието, Денят на Земята е чудесен повод всеки да допринесе възможно най-много в собствената си  общност. Всички инициативи заедно не само ще окажат въздействие върху въглеродните емисии в света, но и ще покажат силата на малките индивидуални действия за опазване на планетата Земя.

Сайтът на кампанията (http://www.earthday.org/2012) отчита въздействието върху околната среда, което може да се постигне, когато милиони хора, корпорации и организации поемат ангажименти, за да подобрят околната си среда.

 

Продължава...

Ограничена е употребата на полимерни торбички с дебелина до 15 микрона

Ограничена е употребата на полимерни торбички с дебелина до 15 микрона в магазинната мрежа на контролираната от инспекцията територия. Това установиха експертите при извършените проверки през месец март на 76 произволно избрани малки и средни търговски обекта.

Съставен е един акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице от град Русе за нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Лицето не е изпълнило даденото предписание в срок, за което в ЗУО е предвидена  санкция в размер от 500 до 2000 лева.

Целта на проверките бе да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на такса за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

При проверките е установено, че някои производители или техни дистрибутори некоректно поставят маркировка 15 микрона на опаковките на предлаганите торбички, като по този начин поставят в заблуда търговците, че са освободени от заплащане на продуктова такса. РИОСВ-Русе ще потърси начин да упражни контрол върху за извършваната от тях дейност и спазване изискванията на Наредбата.

От осъществения контрол се налага извода, че на пазара не се пускат торбички тип „потник” под 15 микрона. Изключение правят само част от търговските обекти, където оборотът на полимерни торбички е по-голям, и съответно се доставят на по-ниски цени. В по-голяма част от обектите за тях е обявена продажна цена в размер от 0.05 лв. до 0,10 лв. Този механизъм е дал отражение върху потребителите, като все по-рядко желаят да пренасят закупената си стока в полимерни торбички.

Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53, 2008,.. изм. и доп. ДВ, бр. 29, 2011 г.).

Продължава...

РИОСВ-Русе подкрепя организаторите на конкурса за екодизайн на тема „Мисли зелено”

THINK_GREEN_net_1За втора поредна година, РИОСВ-Русе ще подкрепи организирания от ПГДВА „Й. ВОНДРАК”-Русе конкурс за екодизайн. Освен осигуряване на част от наградния фонд, инспекцията ще отличи със специална награда един от участниците в конкурса, който представи творба, отговаряща на критериите: оригиналност и приложимост в ежедневието.

РИОСВ-Русе пожелава успех на младите творци и на организаторите на конкурса, посветен на Дена на Земята 22 април.

Информация за условията на конкурса  за екодизайн на тема „Мисли зелено” можете да намерите тук

Продължава...

Възможности за финансиране предлага кампанията „За чиста околна среда”

nacionalni_bgМинистерството на околната среда и водите откри две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) проекти по Националната кампания „За чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 април 2012 г. включително.

За реализиране на всеки от класираните проекти на общините и кметствата ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева, а  за  училища, детски градини обединени детски комплекси са предвидени средства до  5 000 лева ( с вкл. ДДС ).

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2012 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда . С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др.

РИОСВ-Русе уведоми кметовете на общини и Регионалните инспекторати по образование за възможностите на кампанията.

Поканите за участие, както и указания относно допустими и недопустими дейности и разходи по проектите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Продължава...

РИОСВ-Русе приема до края на март годишни отчети за третираните отпадъци

До 31 март 2011 г. юридическите лица, извършващи дейност с отпадъци на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети в РИОСВ-Русе.

Задължение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) имат 22-те общински администрации и около 780 юридически лица на контролираната територия, които образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Санкциите за  непредставяне на годишни отчети са сериозни и варират от 2000 до 6000 лева за еднолични търговци и юридически лица.

Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.

След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се изпращат в Изпълнителната агенция по околната среда и водите.

Продължава...

РИОСВ-Русе отличи победителите в конкурсите за Световния ден на водата

WWD_2012_1Възпитаник на Математическа гимназия „Баба Тонка” и екип от СОУ „Йордан Йовков” са носители на първите награди в конкурсите за изработка на мултимедийна презентация по повод Световния ден на водата 22 март 2012 година. Инж. Лилия Атанасова връчи грамоти и ел. часовник, захранващ се с вода, книги и грамоти на призьорите.

Вторите и трети места заеха възпитаниците на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” – Русе, ПГИУ „Елиас Канети” – Русе и СОУ „Възраждане” – Русе.

Фаворити в конкурса за изработка на постер са учениците на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ”.

В конкурсите на РИОСВ-Русе се включиха активно възпитаниците на Националното училище по изкуствата, професионалните гимназии по електроника и електротехника, дървообработване и вътрешна архитектура и др.

Ръководният състав на РИОСВ-Русе оцени 50 мултимедейни презентации, 11 постера и 4 рисунки. Най-масово е участието на възпитаниците на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” – Русе, за което на училището се присъди грамота, а двата екоклуба РИОСВ-Русе получиха колективни награди.

Списък на победителите в конкурсите можете да видите тук

Продължава...

50 мултимедейни презентации и 11 постера в надпреварата за Деня на водата - 22 март

WWD2012_LOGO_EN50 мултимедейни презентации, 11 постера и 4 рисунки са постъпили в РИОСВ-Русе за надпреварата по повод  Световния ден на водата 22 март 2012 година.

Резултатите ще се обявят на 22 март, 11 часа в Информационния център на инспекцията.

Конкурсите за изработка на постер и мултимедийни презентации са обявени в началото на месец март за средношколците от училищата на област Русе. Темата на конкурсите кореспондира с тази на Международната кампания: „Чиста вода и безопасност на храните”. Тя поставя акцент върху нарастващото население на Земята и необходимостта от прясна вода.

В творбите си учениците са разгледали различни аспекти на проблематиката. По-голяма част от тях са акцентирали върху жизненоважната роля на водата за прехраната на хората, други за замърсяването на водите, трети са открили интересни факти за т. нар. „Воден отпечатък” на храните”.

Творбите ще се оценяват от екип на РИОСВ-Русе като основните критерии са оригиналност и информационна стойност. За участниците в конкурсите са предвидени награди и грамоти.

Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.

Ако се изчисли цялото количество вода, необходимо за сутрешната напитка - напояването на земята, транспортирането на семената и сервирането на кафето – се оказва, че за една чаша чай или кафе са необходими 140 литра вода.

Идеята за „водния отпечатък” на продуктите набира скорост. Определян като общия обем на прясна вода, необходима за създаване на стоките и продуктите на дадена нация, методът проследява търсенето на вода на националния пазар и въздействието на консумацията на водни ресурси на цялата планета. Поради факта, че водните ресурси започват да намаляват в резултат на нарастване на населението, свръх потреблението и промените в климата, все повече защитници на водата насърчават правителствата и потребителите да възприемат истинската стойност на водата през призмата на техния воден отпечатък. Според изчисления на холандски учени и ЮНЕСКО глобалният воден отпечатък е близо 7,5 трилиона кубични метра вода на година, без да се включват загубите при напояване. Индия, със своите 17 процента от населението на планетата, има най-големият воден отпечатък в абсолютна стойност. Но той представлява само 13 процента от световния. За сравнение, в САЩ живее 4,5 от населението на планетата и се консумира 9 процента от водата е света. Най-голямо въздействие върху водния отпечатък има земеделието. Глобалното производство на зърнени култури изисква повече от 6 трилиона кубични метра вода на година, от които близо една четвърт за оризовите полета. Животновъдството е с най-високо потребление на вода в хранителната верига. Един хамбургер, например, гълта средно 2,400 литра вода.

Продължава...

Пожарът на територията на Поддържан резерват „Сребърна” е потушен

Възникналият по обяд днес пожар на брега на река Дунав в близост до   ПР „Сребърна” е изцяло овладян и потушен към 15.10 часа.

В акцията са участвали служители на „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) – Силистра, охраната на резервата и гасаческата група на с. Айдемир. Своевременно предприетите мерки не са допуснали разпространението на пожара към вътрешността на резервата. Няма засегнати екземпляри от гнездящите видове птици, тъй като колонията им е отдалечена от мястото на инцидента.

Засегнатият участък-около 250-300 дка е под наблюдението на охраната на резервата.  За сега няма опасност от възобновяването на пожара. Изгорели са предимно сухи треви и нискостеблена храстовидна растителност. Няма изгорели дървета.

 

Продължава...

Възникнал е пожар в близост до Поддържан резерват „Сребърна”

Днес, 20 март 2012 година около 12.30 часа, охраната на ПР „Сребърна” е сигнализирала за пожар по брега на река Дунав, северно от резервата. Огънят се разпространява към дигата, представляваща северна граница на междудиговото пространство.

Информирани са местните власти, служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) - Силистра, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” и „Гранична полиция”.

В момента, служители на ПБЗН-Силстра и охраната на резервата  обхождат района, за да се намери най-удачният начин за реакция., тъй като мястото е трудно достъпно за едрогабаритните противопожарни коли.  В готовност са гасаческите групи от с. Сребърна, с. Айдемир и с. Ветрен.

На този етап няма непосредствена опастност за колонията на къдроглавия пеликан и биологичното разнообразие на резервата, поради отдалечеността на пожара от гнедящите птици.

Продължава...

Галерия