За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Хидротехническите съоръжения към езерото Сребърна са затворени

Двете хидротехнически съоръжения (шлюзове) на езерото в Поддържан резерват „Сребърна” са затворени. Отворен е северният шлюз към река Дунав. Езерото е захранено със свежи води от реката. Няма непосредствена опасност за населението и наводняване на имотите им. В момента нивото на водата при голямо водно огледало на езерото е 310 см, а при северния шлюз 360 см. Във водния обект се наблюдава преместване на малки и големи тръстикови острови, вследствие на повишеното водно ниво и преобладаващите дни с вятър.

В гнездовата колония на къдрогловите пеликани е спокойно. Наблюдават се изградени гнезда върху наколните платформи и бреговата ивица около тях, на които гнездят около 60 двойки от защитения вид.

При ежедневните обходи, охраната на резервата отчита извършване на риболов на нерегламентирани за целта места и с непозволени средства. Установени са рибарска мрежа, винтери и жител на с. Сребърна, извършващ риболов със селскостопански инструмент - вила, на който е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Експертите на РИОСВ-Русе напомнят на гражданите, че спортният риболов следва да се извършва в разрешения период, който се определя със заповед на министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите и на регламентираните за целта места.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Продължава...

Няма данни за наличие на генни мутации в изследваните култури в област Русе

 imagesДанните от протоколите за изпитване не показват наличие на генетично модифицирани организми в изследваните зърненните култури в Русенска област. Пробите са взети миналата година и са анализирани в специализирана лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС).

Изследвани са листа на рапица, царевица-кочан, семена и зърна, соя–семена и зърна и слънчогледови семена от земи на Института по земеделие и семезнание в Образцов чифлик в землището на град Русе, терени на Политехническа гимназия в гр. Две могили и опитното поле на Териториално звено по сортоизпитване в с. Бръшлен.

Изпитвания за наличие на ГМО се правят ежегодно по план-график за вземане на проби на ИАОС, утвърден от министъра на околната среда и водите във връзка с изпълнение на „Годишна програма за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда”.

 

Продължава...

Предстоящо: Конкурс за деца и юноши от 7 до 18 г. за рисунка, разказ и изработен предмет от рециклирани материали

nacionalni_bgЗа трета поредна година Министерство на околната среда и водите (МОСВ) организира конкурс за деца на тема: „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години в категориите - рисунка, разказ и предмет, изработен от рециклирани материали.

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.

Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника, адрес и телефон за обратна връзка. Творбите трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. Всяка регионална на МОСВ институция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.

Спечелилите първо място във всяка от трите категории ще получат айпад, за класираните на второ място във всяка от категориите е предвиден айфон, а за тези на трето място – дигитална камера.

Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.

Организаторите пожелават на всички участници успех!

Условията и координатите на регионалните структури на МОСВ можете да видите тук

Продължава...

„Пролет на живо” чрез средствата на Community Art ("Общностно изкуство”) във фоайето на РИОСВ-Русе

Copy_of_IMG_1332За трети пореден път, интериорът на сградата на РИОСВ-Русе е разнообразен с арт- инсталация, съвместен проект на екип от БДЗП – Русе и РИОСВ- Русе.

Целта на инсталацията е чрез средствата на изкуството, да популяризира Международната кампанията „Пролет на живо” (Springalive).

Вдъхновени от трудностите, които птиците изживяват по време на дългия си път обратно към Европа, проектът се стреми да покаже важността на проучването на пролетната миграция.

Декупажирани силуети на щъркели, пчелояди, кукувици, бързолети и лястовици, придружени от информация за самите видовете, привличат вниманието на посетителите, приканвайки ги за тяхното участие в кампанията.

Чрез работата по реализацията на инсталацията, екипът представя един нов за България жанр в съвременното изкуство – т.нар. Community Art – „Общностното изкуство”.

 

Copy_of_IMG_1319Като артистично движение, то възниква в края на 1960-те в САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия и Австралия.

„Изкуство–общностно ангажирано”; „Изкуство, базирано на общността” или „Диалогично изкуство” са варианти на превода на жанра. Възможностите, които той предлага са значителни особено при проекти, подчинени на определени и значими за дадена общност каузи. „Изкуство на Общността” може да се дефинира като начин за създаване на проекти, в които професионални художници си сътрудничат с хора обикновено неангажирани активно в областта на изкуството. Очакваните резултати са в две направления – съвместен арт-обект и най-вече - убедени и активни за каузата хора.

 

 

 

logo

 

Научете повече за инициативата „Пролет на живо” на адрес: http://www.springalive.net

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурсите за Световния ден на водата 22 март

Copy_of_Picture_066На 22 март 2013 година на тържество в информационния център на инспекцията екипът на РИОСВ-Русе отличи победителите в конкурсите по повод Световния ден на водата.

До предварително обявения срок 19 март в РИОСВ-Русе постъпиха 187 творби, от които 81 презентации, 40 литературни творби и 66 проекта за стикери. Конкурсни творби са депозирани и от градовете Добрич, Кюстендил, Сливен и Царево.

Най-сериозен интерес предизвика конкурсът за изработка на мултимедийна презентация. При подготовката учениците са демонстрирали задълбочено проучване на проблемите, свързани с опазване на водите като международен ресурс, използвани са материали от интернет сайтове, приложени са данни за нови открития, свързани с изследване свойствата на водата.

Първенци в конкурсите за презентации в двете възрастови категории са възпитаниците на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили. Сред призьорите са ученици от МГ „Баба Тонка”, ПГСАГ „Пеньо Пенев” и СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” гр. Русе.

Най-голям интерес към конкурсите за литературна творба са проявили учениците от СОУ „Христо Ботев” и ОУ „Иван Вазов” гр. Русе. Сред тях са отличените първенци в различните възрастови групи. Предпочитаните жанрове за литературни творби са есето и приказката. Сред наградените са и децата от СОУ „Н. Вапцаров” град Царево. РИОСВ-Русе връчи две награди за колективна литературна творба на авторския колектив от І ви клас на ПЧУ „Леонардо да Винчи”- гр. Русе за „Приключенията на чудо-защо вали дъжд?” и на децата от подготвителна „В” група на ЦДГ „Незабравка” гр. Русе.

В конкурсите за стикер победител е възпитаничка на МГ „Баба Тонка” гр. Русе. РИОСВ-Русе удостои със специалната си награда Илиян Илиев от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”.

Към конкурсите за проект за стикер интерес проявиха малчуганите от подготвителна група на ЦДГ „Незабравка”. Най-малкият участник Рая Стефанова е представила 4 проекта за стикер, за което е отличена с персонална награда и грамота.

За втори път РИОСВ-Русе удостои възпитаника на СОУ „Васил Левски” Ивелин Иво Василев” за положеното старание и участието му в трите конкурса.

Традиционно, най-висока активност в конкурсите на РИОСВ-Русе са проявили възпитаниците на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” гр. Русе, с ръководители Анка Билчева и Татяна Иванова. Грамоти и книги получиха също представителите на ПЧСОУ „Леонардо да Винчи” и ОУ „Иван Вазов”.

 

Пълният списък на победителите можете да намерите тук

Екипът на РИОСВ-Русе ще се свърже с участниците в конкурсите, които не са присъствали на тържеството, за да получат наградите и грамотите си.

Продължава...

187 творби са постъпили в РИОСВ-Русе по обявените конкурси за Световния ден на водата

 logo187 творби са постъпили в РИОСВ-Русе за конкурсите по повод Световния ден на водата. В началото на месец март инспекцията обяви три конкурса – за кратка литературна творба на тема: „Малка приказка за водата”; изработване на мултимедийна презентация на тема: „Вода за живот” и за проект на стикер, с послание: „Да пестим водата”.

До 19 март са представени 81 презентации, 40 литературни творби и 66 проекта за стикери. Независимо, че конкурсите са с регионален характер интерес са проявили ученици от гр. Добрич, Кюстендил, Сливен и Царево.

Със задоволство журито, съставено от експерти на РИОСВ-Русе и приятели на инспекцията отбелязват ангажираността, проявеното разбиране по проблемите на опазване на водите и старанието на участниците при разработката на творбите.

Победителите ще бъдат излъчени на тържество 22 март 2013 година (петък), 11 часа в центъра на инспекцията. Във фоайето ще бъдат подредени най-добрите проекти за изработка на стикери. Резултатите от конкурсите ще бъдат публикувани по-късно интернет страницата на инспекцията.

 

Световният ден на водата – 22 март през 2005 г. отбелязва началото на ново десетилетие на ООН за действие в областта на водите. Общото събрание на ООН обявява периода 2005 – 2015 г. за Международно десетилетие за действие „Вода за живот“.


Десетилетието „Вода за живот” 2005 – 2015 акцентира върху свързаните с водата програми и участието на жените. ООН се надява, че Десетилетието ще увеличи шансовете за постигане на международните цели, свързани с водата и Декларацията на хилядолетието на ООН.Продължава...

Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

Хидротехническите съоръжения (шлюзове) са отворени от няколко дни, за да се захрани езерото Сребърна със свежи води от високите нива на река Дунав.

Нивото на водата е 240 см при захранващия канал и голямо водно огледало. Правят се ежедневни обходи в буферната част на резервата . Не са констатирани нарушения на режимите в защитената зона. Обстановката е спокойна. Гнездовия период на къдроглавия пеликан е в разгара си. Върху трите наколни платформи в момента гнездят между 50-60 двойки от защитения вид.

 

 

 

 

Продължава...

БДЗП, РИОСВ-Русе и възпитаници от СОУЕЕ–гр. Русе отбелязаха настъпването на пролетта

 IMG_1245На 14.03 2013 г. в Русе, Българското дружество за защита на птиците съвместно Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе отбелезязаха настъпването на пролетта под мотото: "Елате заедно да посрещнем пролетта и .... египетските лешояди".

Началото на Пролетта е свързано с едно от най-вълнуващите и загадъчни явления в света на птиците – тяхната миграция. Всяка година те изминават хиляди километри, за да достигнат до места с по-топъл климат. И отново в края на зимата те поемат същия този път, за да се върнат при нас.

Миграцията прави възможно оцеляването на птиците, но същевременно тя е и изключително рискова за тях. По време на дългия полет, както и на местата за зимуване част от тях намират смъртта си.

Как изглеждат тези места? Кои са първите видове, които се завръщат? Защо с тях свързваме идването на Пролетта?

Инициативата на БДЗП и РИОСВ-Русе, посветена на отговорите на тези въпроси, беше адресирана едновременно към две адудитории – деца и възрастни.

Стимулирани от увлекателния разказ на д-р Стоян Николов за живота на египетските лешояди и видовете, включени в кампанията „Пролет на живо” , учениците от ІІІ-те класове на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе, украсиха по време на „Арт работилницата” силуетите на тези птици чрез техниката на декупаж.

Втората част на програмата беше посветена на представянето постигнатите резултати на проекта „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция”.

Като най-северна точка на популацията на египетския лешояд в България, презентазията на д-р Стоян Николов за „Египетските лешояди на Черния Континент: трета експедиция на БДЗП до Етиопия", събра както представители на институциите в района, работещи за опазването на вида, така и любители на природата.

Продължава...

Предстои регистриране на дивите животни, отглеждани при домашни условия

До 31 декември тази година собствениците на диви животни трябва да ги регистрират в съответната РИОСВ. Това се отнася за животни като елен, сърна, муфлон, колхидски фазан, пъдпъдък, яребица, зеленоглава патица, катерица и др., които се отглеждат извън зоологически градини, спасителни центрове и такива за защитени видове. Голяма част от тях са ловни обекти, други попадат по защитата на Закона за биологичното разнообразие, но със специален режим на ползване.

Регистрацията на диви животни се извършва съгласно изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ, ДВ, бр. 13/2008 г., изм. и доп., бр. 92/2011 г.), с цел повишаване на безопасността на хората и осигуряване на възможност за контрол върху начините, условията на отглеждане на диви животни и хуманното отношение към тях, извън зоопаркове и специализираните центрове.

Досега съществуващата регистрация не се отменя. Всички диви животни, които вече са регистрирани, не подлежат на пререгистрация.

Услугата по регистриране е напълно безплатна, като собственикът следва да подаде заявление по образец, съдържащо информация притежателя и животното (пол, година на раждане/излюпване, вид на маркировка и произход и др.)

На регистрация не подлежат питомните животни, които са: целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли; домашни и селскостопански животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

Подробна информация за реда и необходимите документи са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/39-bioraznoobrazie.html

Продължава...

Галерия