За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

47 служители на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория –Русе се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден”

47 служители на РИОСВ-Русе и РЛ-Русе към Изпълнителна агенция по околната среда почистиха предварително определения участък от бул. „Придунавски” днес. Така експертите на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите участваха в кампанията „Да изчистим България за един ден”. В акцията по почистване се включиха и деца и внуци на част от експертите.

 РИОСВ-Русе почиства за втори път този терен. За разлика от миналата година сега e установено по-малко замърсяване. Общото количество събрани отпадъци е 22 чувала от 10 л.  Преобладават отпадъците от опаковки от хранителни стоки, кутии от цигари, влажни кърпички и др. В района няма поставени кошчета за отпадъци.

IMG 5175 IMG 5180 - Копие IMG 5194 - Копие
WP 20140426 10 32 08 Smart IMG 5197 - Копие IMG 5199 - Копие
IMG 5193 - Копие IMG 5191 - Копие  IMG 5202  
Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория –Русе се включват активно в кампанията „Да изчистим България за един ден”

 На 26 април 2014 г. от 10 часа експертите на РИОСВ-Русе и РЛ-Русе към Изпълнителна агенция по околната среда ще се включат в кампанията „Да изчистим България за един ден”. Теренът за почистване, определен от Община Русе е по бул. „Придунавски”, в участъка от административната сграда на „Топлофикация” до Музея на транспорта.

Освен акцията по събиране на отпадъци, РИОСВ-Русе е определила дежурен експерт, който ще обобщава информацията за количествата на депонираните отпадъци. Общините Русе, Разград, Силистра, Бяла и Две могили, които са оператори на действащите регионални депа са уведомени предварително да осигурят свободен достъп до депата.

Като партньор на кампанията „Да изчистим България за един ден” Министерството на околната среда и водите е освободила общините от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци на 26 и 27 април 2014 г. Целта е те да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Наред с това, със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),  МОСВ предостави за кампанията 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици. На областните администрации се предоставени 3550 единични  ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лева, които ще бъдат разпределени от ПУДООС на  база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци по области през  2013 г.    

 В деня на почистването гражданите могат да използват горещата телефонна линия на РИОСВ-Русе за въпроси, свързани с организацията по предаване на отпадъците.

Продължава...

Наближава периодът за събиране на охлюви от природата

imagesЖелаещите физически и юридически лица могат да събират лозов и градински охлюв от природата в периода от 10 май до 30 юни 2014 г. Той  е регламентиран в Заповед № РД-361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите.

 До 1 май лицата, които възнамеряват да организират пунктове за изкупуване на  охлюви на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да уведомят писмено РИОСВ-Русе за местонахождението и отговорниците им. Те трябва да подсигурят хладно помещение за съхранение на живи охлюви, подходящ амбалаж за съхранение и транспорт (дъвени касети или плетени полиетиленови чували), калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм.

На територията на инспекцията през послените 4-5 години се забелязва тенденция към намаляване на интереса на лицата, които се занимават с търговия на градински и лозов охлюв. През 2005 г. са функционирали 43 пункта за изкупуване на охлюви, докато през изминалата 2013 г. в РИОСВ-Русе са постъпили осем Заявления, с които са регистрирани 9 пункта за охлюви. През 2013 година при осъществяване на контрол по отношение спазването на заповедта не са установени нарушения.

 Пълният текст на Заповед № РД-391/09.04.2004 г. можете да видите тук

Продължава...

Отличени са победителите в конкурса за Деня на Земята в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” гр. Русе

IMG 5117 На 23 април 2014 г. в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”-гр. Русе бяха излъчени победителите в конкурса за детска рисунка. Той се организира от ръководството на учебното заведение, в партньорство с РИОСВ-Русе и се посвещава на Деня на Земята. Представител на инспекцията връчи грамоти и предметни награди на авторите на отличените творби. В надпреварата са участвали общо 108 рисунки. С индивидуални награди за две първи места са отличени Алекс Енчев (III а клас) и Йоана Боева (IV б клас). Класирани на вторите места са Ева Георгиева (III б клас) и Надежда Туркова (IV б клас). Третите места в надпреварата са за Виктор Станев (II д клас), Константин Дочев (IIIб клас) и най-малката участничка в конкурса Симона Валентинова от I д клас.

Колективни награди получиха IVв клас и две полуинтернатни групи от четвъртите класове на училището.

 

Продължава...

Подготвени са насоки за реакция при намиране на бедстващи животни

Bubo bubo 10.01.2012 008 Екип от представители на Спасителния център на „Зелени Балкани” и експерти в направление биологично разнообразие от всички РИОСВ подготвиха  насоки за действие при различни случаи на намерени животни. Те са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/signali.html. Дейността по изготвяне на насоките е част от проект „Хора ЗА природата – зелено общество в действие“, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 Обикновено, с настъпване на пролетно-летния сезон зачестяват сигналите за намерени животни в безпомощно състояние. През последните 5 – 6 години се наблюдава голяма активност на гражданите по отношение спасяването на животински видове, предимно птици. Броят на проверките по сигнал за намерени  животни през 2013 г. е 29, като 24 екземпляра са настанени в Спасителен център. В случаите на намерени животни - птици, бозайници, земноводни или влечуги експертите на РИОСВ-Русе определят видовата му принадлежност и природозащитен статус. При първа възможност, ако позволява състоянието, бедстващото животно се изпраща до Спасителния център в град Стара Загора. Добре е любителите на животни да се запознаят с насоките, за да предприемат най-адекватните мерки спрямо животното в беда, а и в същото време да избегнат нежелани инциденти или наранявания.

Насоките за реакция при намиране на бедстващи животни можете да видите тук 

Продължава...

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

1397030832earthdaylogoЕжегодно на 22 април над един милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности, посветени на Деня на Земята. Темата на международната кампания през 2014 година е „Зелени градове”. Ние можем да преобразим нашите градове и да създадем устойчиво бъдеще чрез умни инвестиции в устойчиви технологии, мотивираща обществена политика и образовано и активно общество.

Зелен град е този, който има най-чистата и ефективна енергия, транспорт и инфраструктура. Зеленият град черпи енергия от възобновяеми източници, състои се от сгради, които са енергийно ефективни, опазва водите и намалява отпадъците. Зеленият град е свързан с чист и достъпен обществен транспорт и има изградена инфраструктура за велосипедисти и пешеходци. Той  е по-здравословен, по-достъпен и е приятно място за живеене.

Кампанията стартира през есента на 2013 г., за да помогне на градовете по света да стават по-устойчиви и да намалят своя въглероден отпечатък. Кампанията се фокусира върху три ключови елемента – сгради, енергия и транспорт. Основните цели са да се помогне на градовете да ускорят прехода си към по-чисто, по-здравословно и икономически по-добро бъдеще, чрез подобряване на ефективността на инвестициите във възобновяеми технологии.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе предвижда няколко инициативи за отбелязване на Деня на Земята 22 април 2014 г.:

  • 22 април 2014 г., 10.00 часа, ОДЗ „Синчец” кв. „Средна кула” – Занятие за разделно събиране на отпадъците с участието на деца от група „Звънче”;
  • 23 април 2014 г., 11.30 часа, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – гр. Русе – Обявяване на победителите от конкурса за детска рисунка, посветен на Деня на Земята за начален курс и откриване на изложба във фоайето на учебното заведение;
  • 23 април 2014 г., 14.00 часа, Информационен център на РИОСВ-Русе – Съвместна инициатива между БДЗП, РИОСВ-Русе и ОУ „Любен Каравелов” гр. Русе;
  • 26 април 2014 г. – Експерти на РИОСВ-Русе ще се включат активно в кампанията „Да почистим България за един ден” с почистване на участъка от бул. „Придунавски” от административната сграда на „Топлофикация” до Музея на транспорта;
  • 28 април 2014 г.,  17.00 часа в сградата на ПГДВА „Й.Вондрак” Русе- РИОСВ-Русе ще отличи със специална награда участник в ежегодния конкурс за екодизайн „Мисли зелено”, организиран от ПГДВА „Йосиф Вондрак” гр. Русе;
  • Във фоайето на РИОСВ-Русе ще бъде подготвена „Арт инсталация”, посветена на разделното събиране на отпадъци. Проектът е съвместна инициатива на Сдружение „Култура и Енергия” и РИОСВ-Русе. 
Продължава...

Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон в защитените територии - изключителна държавна собственост

 Пожар Калимок-Бръшлен 20.03.2012 008 - CopyЕксперти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи в Областна администрация Силистра на 24 април от 11 ч., в Община Разград на 29 април 11 ч. и на 30 април от 10.30 ч. в Община Ветово с представители на общините и отговорните институции за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом”  (области Русе и Разград). Срещите се провеждат в изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите РД-266/01.04.2014 г., с която периодът 1 април – 31 октомври 2014 г. е обявен за пожароопасен.

 Целта е предварителна подготовка за  предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешното им  гасене.

РИОСВ-Русе подготвя писма до съответните общини, чийто землища попадат в  защитените територии да осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии, да  спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари.

Кметовете на населените места следва  да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.

Продължава...

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

IMG 7721 - Copy При ежендневните наблюдения охраната на Поддържан резерват „Сребръна” е забелязала новоизлюпени пеликанчета на наколните платформи. Птиците са спокойни и обгрижват малките. Засега е трудно да се определи броят на новоизлюпените.

 В края на февруари на четирите наколни платформи долетяха  около 120 къдроглави пеликана, които формираха между 60-70 двойки. Гнезновият период преминава спокойно. Нивото на водата в езерото е 230 см.  

Продължава...

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в модерен информационно-образователен център

IMG 5045 - Copy На 10 април 2014 г., на публична церемония в с. Сребърна, в присъствието на представители на държавната и местната власт, журналисти и други заинтересовани лица бе даден старта на строително-ремонтните дейности на Природонаучния музей и административната сграда към резервата. Те са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе и одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

 С изпълнението на строително-ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в съвременен посетителки и информационно-образователен център. Предвижда се ремонт на покривните полета, топлоизолация, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, благоустрояване на района, оборудване на библиотеката и залата за посетители. В административната сграда на резервата ще бъде извършена реконструкция на помещения и обособяване на „Център за управление”, в който ще се помещава техниката за осигуряване на непрекъснато наблюдение на биосферния резерват.

Стойността на строително-ремонтните дейности е  617 719.47 лв. без ДДС. Очаква се те да приключат в края на месец май 2014 г.

Превръщането на музея в съвременен информационно-образователен център е дейност, която е предвидена в Плана за управление на ПР „Сребърна” и в Плана за действие за къдроглавия пеликан.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе от юли 2012 г.  Със заповед № РД-521/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26).  Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Проектът предвижда четири основни групи дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на туристическата инфраструктура и капитално строителство, изработване на информационно-образователни пакети и разработване/актуализация на планове за управление на двата резервата и прилежащите им защитени територии-бивши буферни зони. 

 

Продължава...

Галерия