За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конкурси

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2017 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

Крайният срок за подаване на документите за училища, детски градини и обединени датски комплекси е 17 февруари 2017 г., а за общини и кметства -02.03.2017 г. 

Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ за общини и кметства

Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси

България в Юнеско

Галерия