За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 ЗОП

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 ЗОП, чрез публична покана по реда на Глава VIII„а“  от ЗОП  изтегли

Последно променена в Четвъртък, 17 Април 2014 11:56

Галерия