За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

АРХИВ Обществени поръчки по ОПОС

Документация към Заповед № ОПОС-27-УПРР-23.05.2014 г.

  • 23 Май 2014 |
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 ЗОП чрез публична покана по реда на Глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на рехабилитационни дейности и възстановяване на изградената през 2005 г. съгласно ПУ на ПР „Сребърна“…
Продължава...

Документация по Заповед № ОПОС -25-УПРР-23.05.2014 г.

  • 23 Май 2014 |
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 ЗОП чрез публична покана по реда на Глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Изграждане на понтонен кей /лодкостоянка/ в местността „Пристана на лодките“ на мястото на съществуващ полуразрушен наколен…
Продължава...

Документация по Заповед № ОПОС -26-УПРР-23.05.2014 г.

  • 23 Май 2014 |
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 ЗОП чрез публична покана по реда на Глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Ремонт /отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др./ на противопожарните пътища в техните сервитути в…
Продължава...

Галерия