За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

АРХИВ Обществени поръчки по ОПОС

Съобщение

  • 17 Юни 2013 |
На 19.06.2013 г. от 16,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе открито заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПОС-10-УПРР/29.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Русе, на което ще се осъществи отваряне на ценовите оферти на участниците в открита…
Продължава...

Галерия