За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществени поръчки по ЗОП след 01.01.2020

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна“

  • 13 Април 2022 |
Обществена поръчка  с предмет: „Надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна“. Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/204167 Дата на публикуване: 13.04.2022 г.
Продължава...

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

  • 25 Март 2022 |
Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“ Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/195534 Дата на публикуване: 25.03.2022 г.
Продължава...

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

  • 26 Март 2021 |
Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“ Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/119994 Дата на публикуване: 26.03.2021 г. 
Продължава...

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала

  • 18 Март 2021 |
Обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането…
Продължава...

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала.

  • 08 Февруари 2021 |
Обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането…
Продължава...

Договор № ОПОС ВЗ - 11 /04.01.2021 г.

  • 11 Януари 2021 |
Информация за сключен Договор № ОПОС ВЗ - 11 /04.01.2021 г.  с предмет: “Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч. и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на Технически паспорт“  Договор №…
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

  • 06 Октомври 2020 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“ Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/84617 Дата на публикуване: 06.10.2020 г.  Протокол на комисията от проведено класиране на получените оферти. Дата на публикуване: 23.10.2020 г.  Сключен…
Продължава...

Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г.

  • 25 Септември 2020 |
Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото „Сребърна” Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г. Дата на публикуване: 25.09.2020 г. 
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

  • 01 Септември 2020 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“ Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/75830 Дата на публикуване: 01.09.2020 г.  Решение зе прекратяване на процедурата. Дата на публикуване: 24.09.2020 г. 
Продължава...

България в Юнеско

Галерия