За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/75830

Дата на публикуване: 01.09.2020 г. 

Решение зе прекратяване на процедурата. Дата на публикуване: 24.09.2020 г. 

Последно променена в Четвъртък, 24 Септември 2020 13:50

Галерия