За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала.

Обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на въздействие и на контролни площи извън него“

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/107356

Дата на публикуване: 08.02.2021 г. 

Протокол от работата на комисията. Дата на публикуване: 04.03.2021 г. 

Решение за прекратяване на процедура. 

Последно променена в Петък, 05 Март 2021 14:35

Галерия