За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2305/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2305/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “ Изграждане на оптична свързаност за базова станция 4519 на „Теленор България” ЕАД върху покрива на жилищен блок на ул. „Бели Лом” № 32, гр. Разград към оптичен ринг на „Теленор България” ЕАД” 

Писмо до възложителя с изх. № 2297/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2297/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на склад за отоплителни материали, инвентар и барбекю” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.6169 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2296/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2296/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Голям Богдан” №1, бл. „Странджа планина”, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2295/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2295/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Д. Дебелянов” №1, бл. „Българка”, вх. Д, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2294/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2294/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Д. Дебелянов” №1, бл. „Иван Дечев”, вх. И, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2293/06.07.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  2293/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Д. Дебелянов” №1, бл. „Иван Дечев”, вх. Д, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2292/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2292/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Д. Дебелянов” №1, бл. „Иван Дечев”, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2291/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2291/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Строителство на нова базова станция № 4738” с местоположение УПИ ХIV-1167, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2290/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2290/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Вътрешно преустройство с промяна предназначението на офис № 2 в магазин за промишлени стоки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.1681.5.16 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2289/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2289/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на сградно водопроводно отклонение - СВО за захранване с вода за противопожарни нужди” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.3431 по КК и КР на гр. Разград

Галерия