За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2099/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2099/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Чипровци № 1, бл. Скъта, вх. Е, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2098/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2098/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Чипровци № 27, бл. Лозен планина, вх. Б, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2097/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2097/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Д. Дебелянов № 1, бл. Иван Дечев, вх. А, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2096/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2096/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на бул. Киев № 1, бл. Мусоргски, вх. В, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2095/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2095/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Голям Богдан № 1, бл. Странджа планина, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2094/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2094/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на бул. Липник № 75, бл. Петър Караминчев, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2093/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2093/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Мала планина № 14, бл. Елба, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2092/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2092/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Родопи № 5, бл. Пелистер, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2091/24.06.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  2091/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Родопи № 3, бл. Мургаш, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2090/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2090/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на зона за отдих с детска площадка в гр. Сливо поле” с местоположение УПИ I-1646, кв. 145 по плана на гр. Сливо поле

Галерия