За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сключени договори 2018

Сключен договор № ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с предмет ,,Подготовка документации (указания, методология за оценка, ...”

  • 17 Януари 2020 |
Информация за сключен договор № ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с предмет ,,Подготовка документации (указания, методология за оценка, образец на ЕЕДОП, обявление и др. съгласно изискванията на ЗОП и конкретната процедура), необходими за провеждане на процедури за избор на изпълнители и възлагане на обществени поръчки с предмети: 1. Извършване на прединвестиционни проучвания за…
Продължава...

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-05/09.07.2019 г.

  • 15 Октомври 2019 |
Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-05/09.07.2019 г. с предмет „Закупуване и актуализиране на специализиран ГИС софтуер за създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни по проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна” по оперативна програма…
Продължава...

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г.

  • 24 Юли 2019 |
Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г. с предмет „Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработване на времеви график и технологична схема. Извършване на оценка на…
Продължава...

Сключен договор № ОПОС 2018-5/09.07.2019 г.

  • 12 Юли 2019 |
Информация за сключен договор № ОПОС 2018-5/09.07.2019 г. с предмет „Закупуване и актуализиране на специализиран ГИС софтуер за създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни по проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна”, в рамките на…
Продължава...

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г.

  • 16 Април 2019 |
Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г. с предмет „Доставка на техническо оборудване“ във връзка с реализацията на проект с наименование: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 EО и 91FО на територията на поддържан резерват „Сребърна””, в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 –…
Продължава...

Сключен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г.

  • 27 Март 2019 |
Информация за сключен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г.с предмет „Изработване на материали за информация и комуникация“ във връзка с реализацията на проект с наименование: „Доставка на техническо оборудване“ , в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, по който възложител е РИОСВ-Русе
Продължава...

Сключен договор № ОПОС 2018-03/18.02.2019 г.

  • 24 Февруари 2019 |
Информация за сключен договор № ОПОС 2018-03/18.02.2019 г. с предмет „Изработване на материали за информация и комуникация“ във връзка с реализацията на проект с наименование: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 EО и 91FО на територията на поддържан резерват „Сребърна””, в рамките на Оперативна програма „Околна…
Продължава...

Сключен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г.

  • 23 Януари 2019 |
Информация за сключен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г. с „Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработване на времеви график и технологична схема. Извършване на оценка на резултатите…
Продължава...

Сключен договор № ОПОС 2018-01/04.10.2018 г.

  • 10 Октомври 2018 |
Информация за сключен договор № ОПОС 2018-01/04.10.2018 г. с предмет „Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки”, изпълнител:„Бул про консултинг" ЕООД, в рамките на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 EО и 91FО…
Продължава...

Галерия