За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3232/11.10.2013 г.

  • 10 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3232/11.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на имот 001001 в землището на с. Червена вода, общ. Русе, предвиждащ промяна предназначението на земята и изграждане на жилищна сграда” с местоположение имот 001001 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Галерия