За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3247/14.10.2013 г.

  • 13 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3247/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025068 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Галерия