За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3249/14.10.2013 г

  • 13 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3249/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Преместване на съществуващо производство на фитинги на нова площадка и разширение на производствената дейност до 500 т/г обработен месинг” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.506.6 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Галерия