За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3250/14.10.2013 г.,

  • 13 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3250/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обект Базова станция на Глобул GSM № 8803” с местоположение УПИ I-9, кв. 2 по плана на с. Бистренци, общ. Бяла

Галерия