За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3251/14.10.2013 г.,

  • 13 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3251/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.152.7 по КК и КР на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда”

Галерия