За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3252/14.10.2013 г.

  • 06 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3252/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на Църква Свети Пророк Илия- с. Ловско и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка” с местоположение УПИ II-260, кв. 32 по плана на с. Ловско, общ. Лозница

Галерия