За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3253/14.10.2013 г.,

  • 13 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3253/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1 kV на обект Заведение за социални грижи - промяна броя на фазите и увеличаване на мощност” с местоположение УПИ III, кв. 18 по плана на с. Пчелина, общ. Самуил

Галерия