За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3254/14.10.2013 г.,

  • 13 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3254/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна сграда със смесено предназначение: първи етаж - обществено-обслужващ; втори етаж - жилищен” с местоположение УПИ XXIV-438, кв. 45 по плана на гр. Исперих

Галерия