За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3417/29.10.2013 г.

  • 28 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3417/29.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПП за кабелно електрическо захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по КК и КР на гр. Русе”

Галерия