За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3459/01.11.2013 г.

  • 31 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3459/01.11.2013 г., относно ИПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 63427.8.195 (номер по предходен план УПИ I-195) по КК на гр. Русе

Галерия