За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г.

  • 31 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3460/01.11.2013 г., относно Изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000143 (пасище, мера) в землището на село Севар, общ. Кубрат, предвиждащ промяна предназначението на имота с отреждане за Производствени и складови дейности

Галерия