За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3463/01.11.2013 г.

  • 31 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3463/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение УПИ XIII, кв. 27 по плана на с. Средище

Галерия