За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г.

  • 31 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе” с местоположение от ТПМ на "Топлофикация Русе" ЕАД до жилищна сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе

Галерия