За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г.,

  • 31 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Смяна на предназначението и преустройство на магазин в банков клон” с местоположение УПИ IX-584, кв. 177 по плана на гр. Бяла

Галерия