За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г.

  • 31 Октомври 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г., относно Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот № 091024 в землището на село Табачка, община Иваново без промяна предназначението на земята, с цел изграждане на селскостопански сгради и постройки и сграда с помещения за обитаване

Галерия