За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3480/05.11.2013 г.

  • 04 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3480/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жи;ищна сграда с използваем тавански етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.635 по КК на Айдемир

Галерия