За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3481/05.11.2013 г.,

  • 04 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3481/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки в стоматологичен кабинет” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.892 по КК на гр. Дулово

Галерия