За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3520/07.11.2013 г.

  • 06 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3520/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.17.7 – Алфатар

Галерия