За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г.

  • 06 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Ландшфтно оформление и биологична рекултивация на терен, състоящ се от имоти 00895.41.44 и 00895.41.50 в землището на село Айдемир, общ. Силистра”

Галерия