За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3525/07.11.2013 г.

  • 06 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3525/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП ДГС "Тутракан”

Галерия