За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.11.2013 г.

  • 06 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XVII-59, кв. 12 по плана на с. Чернолик, гр. Дулово

Галерия